Print Tips voor erfgoedzorgers >> Concrete steun >> Subsidies >> Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas >> Publicatiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties

Publicatiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties

Subsidiereglement voor éénmalige publicaties

!Opgelet!
Herziene versie van het projectsubsidiereglement én bijhorende formulieren voor aanvraag en afrekening vanaf 7 juni 2012!

Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas is er via het Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties een financiëel steuntje. Ook particulieren kunnen hierop beroep doen!
Dit subsidiereglement is in voege met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011.

Logo Erfgoedcel Waasland 
Binnen het Erfgoedconvenant Land van Waas staat de actieve ondersteuning van Wase erfgoedzorgers centraal. Daarbij hoort ook de financiële ondersteuning van éénmalige erfgoedpublicaties.
Een éénmalige erfgoedpublicatie is een uitgave in gedrukte vorm en heeft als onderwerp cultureel-erfgoed in één of meerdere van de acht Wase gemeenten. De uitgave is éénmalig uitgebracht.
De financiële ondersteuning van projecten wordt geregeld in het subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties. Hierin vind je de algemene bepalingen, de subsidiëringsvoorwaarden en de procedure.

Praktische informatie voor de organisaties die een subsidieaanvraag doen
Als aanvrager voor een subsidie vul je het subsidiedossier (Word en PDF) in. Het dossier kan doorlopend ingediend worden. Hou er wel rekening mee dat het dossier ten laatste twee maanden vóór het publiceren van de publicatie moet worden ingediend. Het dossier wordt digitaal ingediend (Interwaas - Erfgoedcel Waasland, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas of erfgoedcel@interwaas.be). U ontvangt daarop van de Erfgoedcel Waasland een bevestiging van ontvangst. Daarenboven kan het dossier ook bijkomend op papier bezorgd worden aan de Erfgoedcel Waasland (Interwaas - Erfgoedcel Waasland, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas).
Als ontvanger voor een subsidie vul je het afrekeningsdossier (Word en PDF) in. Maximum drie maand na het publiceren van de publicatie dient de aanvrager dit afrekeningsdossier in. Het dossier wordt digitaal ingediend (Interwaas - Erfgoedcel Waasland, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas of erfgoedcel@interwaas.be). Daarenboven kan het dossier ook bijkomend op papier bezorgd worden aan de Erfgoedcel Waasland (Interwaas - Erfgoedcel Waasland, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas).
Als je hierbij moeilijkheden ondervindt, kan je steeds terecht bij de Erfgoedcel Waasland!

Logo's 
Indien u subsidies ontvangt, vragen wij u vriendelijk in alle gedrukte en digitale communicatie, bij elke mededeling, verklaring of publicatie en presentatie in het kader van het project de steun van Interwaas (door vermelding van het standaardlogo van de Erfgoedcel Waasland) en van de Vlaamse overheid (door vermelding van het standaardlogo en de bijhorende tekst "met steun van de Vlaamse overheid") te vermelden.

Tips voor erfgoedzorgers
Developed by DigitalMind - Powered by eXopera
Erfgoedcel:Waasland
Paginatitel:
Webadres:/item.php?itemno=1_289_328_294_399_407&lang=NL