Projectsubsidiereglement

Projectsubsidiereglement

!Opgelet!
Herziene versie van het projectsubsidiereglement én bijhorende formulieren voor aanvraag en afrekening vanaf 7 juni 2012!

Ook binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas is er via een subsidiereglement een financiëel steuntje in de rug voor de projecten van erfgoedzorgers. Ook particulieren kunnen hierop beroep doen!

Logo Erfgoedcel Waasland 
Binnen het Erfgoedconvenant Land van Waas staat de actieve ondersteuning van Wase erfgoedzorgers centraal. Daarbij hoort ook de financiële ondersteuning van projecten.
Een project is een samenhangend geheel van activiteiten waarbij verschillende methodieken gebruikt worden, gericht naar een specifieke doelgroep en dat een vooraf geformuleerd resultaat beoogt. Een project is begrensd in tijd en in financiële investering.
De financiële ondersteuning van projecten wordt geregeld in het projectsubsidiereglement. Hierin vind je de algemene bepalingen, de subsidiëringsvoorwaarden en de procedure.

Praktische informatie voor de organisaties die een projectsubsidieaanvraag doen
Als aanvrager voor een projectsubsidie vul je het subsidiedossier (Word en PDF) in. Het dossier kan doorlopend ingediend worden. Hou er wel rekening mee dat het dossier ten laatste drie maanden vóór de apotheose van het project van het project moet worden ingediend. Het dossier wordt digitaal ingediend (Interwaas - Erfgoedcel Waasland, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas of erfgoedcel@interwaas.be). U ontvangt daarop van de Erfgoedcel Waasland een bevestiging van ontvangst. Daarenboven kan het dossier ook bijkomend op papier bezorgd worden aan de Erfgoedcel Waasland (Interwaas - Erfgoedcel Waasland, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas).
Als ontvanger voor een projectsubsidie vul je het afrekeningsdossier (Word en PDF) in. Maximum drie maand na apotheose van het project dient de aanvrager dit afrekeningsdossier in. Het dossier wordt digitaal ingediend (Interwaas - Erfgoedcel Waasland, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas of erfgoedcel@interwaas.be). Daarenboven kan het dossier ook bijkomend op papier bezorgd worden aan de Erfgoedcel Waasland (Interwaas - Erfgoedcel Waasland, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas).
 
Als je hierbij moeilijkheden ondervindt, kan je steeds terecht bij de Erfgoedcel Waasland!

Logo's 
 
Indien u projectsubsidies ontvangt, vragen wij u vriendelijk in alle gedrukte en digitale communicatie, bij elke mededeling, verklaring of publicatie en presentatie in het kader van het project de steun van Interwaas (door vermelding van het standaardlogo van de Erfgoedcel Waasland) en van de Vlaamse overheid (door vermelding van het standaardlogo en de bijhorende tekst "met steun van de Vlaamse overheid") te vermelden.
Developed by DigitalMind - Powered by eXopera
Erfgoedcel:Waasland
Paginatitel:
Webadres:/item.php?itemno=3_294_399_318&lang=NL