Print Sector >> Erfgoedbeleid

Erfgoedbeleid

Cultureel-Erfgoedconvenant in het Waasland

In 2005 sloot het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas een cultureel-erfgoedconvenant met de Vlaamse Overheid. Een cultureel-erfgoedconvenant is een contract dat een stad of een regio afsluit met de Vlaamse Gemeenschap om het lokale of regionale erfgoed zichtbaarder te maken.

Cultureelrfgoedconvenants zorgen voor een erfgoedbeleid op maat van de betrokken stad of regio. Omgaan met erfgoed wordt zo iets dat echt lokaal groeit, en niet van bovenaf is opgedrongen. De erfgoedcel voert samen met de andere erfgoedspelers het contract uit.


Werking Erfgoedcel Waasland

De Erfgoedcel Waasland heeft een tweeledige werking:

  1. zo veel mogelijk Waaslanders warm maken voor het rijke erfgoed in het Land van Waas
  2. ondersteuning aan alle enthousiaste erfgoedvrijwilligers en erfgoedprofessionals

De Erfgoedcel Waasland en haar partners doen dit volgens een gerichte visie, die werd neergeschreven in het beleidsplan 2009-2014. Dit beleidsplan vormt dan ook het kader waarin de Erfgoedcel Waasland werkt.

Het beleidsplan wordt jaarlijks in de praktijk omgezet aan de hand van een actieplan. Daarnaast wordt jaarlijks een jaarverslag gemaakt.


Beleidsdocumenten - downloadbaar

CULTUREEL-ERFGOEDCONVENANTEN

BELEIDSPLANNEN

ACTIEPLANNEN

JAARVERSLAGEN

Bestuursorganen van het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas

Ben je lid van de stuurgroep? Dan kan je door te klikken op de juiste vergadering de agenda, alle voorbereidende documenten én de verslagen raadplegen!

De documenten van de adviesgroep kan je hier ook nog raadplegen.

Developed by DigitalMind - Powered by eXopera
Erfgoedcel:Waasland
Paginatitel:
Webadres:/item.php?lang=NL&itemno=3_120