Print Projecten >> Religieus erfgoed

Religieus erfgoed

    Naar overzicht    

Doelstelling

Erfgoedcel Waasland wil samen met provincie Oost-Vlaanderen de kerkcollecties uit haar werkgebied inventariseren, fotograferen en digitaliseren. Dit vraagt een grote inspanning, zeker als je weet dat er in onze gemeenten meer dan 50 parochiekerken te vinden zijn. En in elke kerk, klein of groot, eeuwenoud of modern, zijn er waardevolle en interessante erfgoedobjecten terug te vinden. Dit kan de erfgoedcel natuurlijk niet alleen aan. Daarom werken we samen met mensen met wat tijd en een hart voor religieus erfgoed die zich als vrijwilliger aanmeldden.

 

Aan de slag in het Waasland!

Een enthousiaste groep vrijwilligers, met een hart voor hun kerk, zijn momenteel aan de slag in Kruibeke en binnenkort eveneens in Temse; We houden je hier en op Facebook op de hoogte van hun vorderingen.

 

Vrijwilligers zijn nog altijd welkom!

 

De volledige vacature kan je hier rustig nalezen.

 

Wat is roerend religieus erfgoed?

Alle verplaatsbare voorwerpen die verwijzen naar een religieuze, godsdienstige of devotionele context of ermee in verband staan, zowel in het openbare als in het privédomein, behoren tot het roerend religieus erfgoed. Roerend religieus erfgoed kan verwijderd worden zonder dat de onroerende context hierdoor beschadigd of incompleet wordt.

In de praktijk zijn dit erfgoedobjecten in de kerkcollectie zoals kandelaars, heiligenbeelden, kazuifels… Maar hiertoe behoren ook objecten die onroerend werden door bestemming zoals een orgel. Deze collecties bestaan uit vele soorten objecten, waarvan het gebruik niet altijd meer gekend is. Zo zijn er veel voorwerpen in onbruik geraak door de gewijzigde liturgie na het tweede Vaticaanse concilie (1962-1965).

Snel, een erfgoedinventaris!

Een inventaris is een goed gedocumenteerd overzicht van het roerend erfgoedbezit van een instelling. Een dergelijk document is onmisbaar om zicht te krijgen op de samenstelling en waarde van een collectie. Om goed voor een collectie te kunnen zorgen, is een eerste stap te weten wat er in huis is.

Een inventaris bijhouden van de kerkcollectie is een verplichting binnen het eredienstendecreet, maar wordt niet uitgebreid gespecifieerd. Hierdoor zijn in de praktijk kerkinventarissen vaak helemaal niet uniform, niet actueel, niet professioneel opgesteld…

Kerkinventarissen zijn eveneens (maar niet noodzakelijk hiervoor!) de basis om een toekomstvisie te kunnen ontwikkelen voor het kwetsbare erfgoed. Door het veranderende kerklandschap is het religieus erfgoed, en dus ook de kerkcollecties, aan sterke veranderingen onderhevig.

Erfgoedinzicht

Sinds 2013 bestaat de digitale databank Erfgoedinzicht (www.erfgoedinzicht.be). Het doel van deze databank is samen te werken aan de ontsluiting van het erfgoed in West- en Oost-Vlaanderen. Musea kunnen hierop terecht, maar ook de religieuze collecties van kerken uit West- en Oost-Vlaanderen. Deze databank wordt constant geoptimaliseerd en geüpdatet.

Aan een digitale inventaris zijn enkele voordelen verbonden. Zo kan deze bijvoorbeeld eenvoudiger worden geactualiseerd dan een fysieke inventaris. Ook de historiek van bepaalde ingrepen op een object kan worden bijgehouden.  En de opslag van zowel digitaal fotomateriaal als tekstdocumenten is mogelijk. Daar komt nog eens bovenop dat de collectie ook digitaal ontsloten kan worden via het internet. Op die manier kunnen kerkbesturen dus makkelijk een erfgoedwerking opzetten.


 
Religieus erfgoed
Developed by DigitalMind - Powered by eXopera
Erfgoedcel:Waasland
Paginatitel:
Webadres:/product.php?prodid=460&&catid=41&lang=NL