Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas is er via het Projectsubsidiereglement voor cultureel-erfgoedgerelateerde projecten een financieel duwtje in de rug. Ook particulieren of scholen die een erfgoedproject op touw zetten kunnen hierop beroep doen!

Een project is een samenhangend geheel van activiteiten waarbij verschillende methodieken gebruikt worden, gericht naar een specifieke doelgroep en dat een vooraf geformuleerd resultaat beoogt. Een project is begrensd in tijd en in financiële investering.
 
De financiële ondersteuning van projecten wordt geregeld in het projectsubsidiereglement. Hierin vind je de algemene bepalingen, de subsidiëringsvoorwaarden en de procedure.
 
Hoe een aanvraag doen?
 
  • Als aanvrager voor een projectsubsidie vul je het subsidiedossier (word en PDF) in.
  • Het dossier kan doorlopend ingediend worden. Hou er wel rekening mee dat het dossier ten laatste drie maanden vóór de apotheose van het project van het project moet worden ingediend.
  • Het dossier wordt digitaal ingediend (Interwaas - Erfgoedcel Waasland, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas, erfgoedcel@interwaas.be). U ontvangt daarop van de Erfgoedcel Waasland een bevestiging van ontvangst.
  • Als ontvanger voor een projectsubsidie vul je het afrekeningsdossier (word en PDF) in. Maximum drie maand na apotheose van het project dient de aanvrager dit afrekeningsdossier in. Het dossier wordt digitaal ingediend.

Logo's 

Indien u projectsubsidies ontvangt, vragen wij u vriendelijk in alle gedrukte en digitale communicatie, bij elke mededeling, verklaring of publicatie en presentatie in het kader van het project de steun van Interwaas (door vermelding van het standaardlogo van de Erfgoedcel Waasland) en van de Vlaamse overheid (door vermelding van het standaardlogo en de bijhorende tekst "met steun van de Vlaamse overheid") te vermelden.
  
Als je hierbij moeilijkheden ondervindt, kan je steeds terecht bij de Erfgoedcel Waasland!