De Wase Erfgoedprijs

Erfpunt en Erfgoedcel Waasland bundelen de krachten en riepen samen in het voorjaar van 2019 de Wase Erfgoedprijs  in het leven. Met het toekennen van de Wase Erfgoedprijs willen we de aandacht vestigen op bijzondere projecten over het Wase erfgoed in de ruimste betekenis van het woord. We zoeken projecten die in het Waasland of daarbuiten werden gerealiseerd en die op de een of andere manier bijdragen tot de verruiming en de verdieping van de kennis betreffende het Wase erfgoed en de bekendmaking ervan. De Wase Erfgoedprijs wordt jaarlijks afwisselend uitgereikt aan een project binnen het cultureel erfgoed en aan een project binnen onroerend erfgoed. Wie een gemengd project heeft, dat zowel cultureel als onroerend erfgoed omvat, kan kiezen in welk jaar hij of zij indient.

Heemkundige Kring Wissekerke sleepte met het erfgoedproject ‘Herdenking 11/11/1918’ de allereerste Wase Erfgoedprijs in de wacht. De winnaar ontving op zaterdag 30 november in OC ‘t Klooster in Vrasene een handgemaakte trofee en een geldprijs van 1.000€. Heemkundige kring Wissekerke realiseerde met Herdenking 11/11/1918 enkele uitzonderlijke projecten in Bazel: een live huldeconcert in de kerk met harmonie Al Vloeiend Groeiende, een gesproken evocatie van de oorlog, een voorstelling van de gesneuvelden via projectie en de aanplant van een nieuwe vrijheidsboom. Het publiek werd betrokken bij de viering van 11 november en ontdekte, beleefde en creëerde erfgoed.

Naast de winnaar ontvingen twee laureaten ieder 500€. Eerste laureaat is de monografie ‘De geheimen van het Gravenkasteel’ van Kevin Poschet. Aan de hand van meeslepende kaderverhalen neemt Kevin Poschet de lezer in De geheimen van het Gravenkasteel mee naar de vervlogen wereld van kasteleins en bouwmeesters, graven en gravinnen, ridders en opstandige steden, waardoor de ruïne stilaan weer tot leven komt en haar geheimen prijsgeeft. Dit boek is de eerste monografie over het verdwenen kasteel van Rupelmonde, waarvan de meeste mensen enkel de nog bestaande Graventoren kennen. Voor het eerst sinds haar verdwijning kon een visuele voorstelling gemaakt worden van de burcht, wat resulteerde in een prachtige 3D-reconstructie van Rik Vermeir.

Tweede laureaat is het literaire project ‘Klinkers’ van deBib Sint-Niklaas. Het project Klinkers, het verhaal van een stad van deBib Sint-Niklaas wekt de straten, de markt, de pleintjes en gebouwen van Sint-Niklaas tot leven in de vorm van verhalen en sprekende beelden. Verhalen die het verleden oproepen en een unieke blik bieden op de geschiedenis van Sint-Niklaas biedt. Verhalen geschreven door al wie over de straatstenen loopt, rijdt, wandelt en kuiert. Doorleefde en unieke verhalen die nergens ‘te boek’ staan.

Tijdens de uitreiking van de Wase Erfgoedprijs werd eveneens iemand beloond met een prijs voor ‘algemene verdienste voor het Wase erfgoed’ ging in 2019 naar dhr. Hilaire Liebaut (°1939).  In tijden wanneer er in Vlaanderen van erfgoed(werking) nauwelijks sprake was, heeft hij als voorzitter van de culturele raad (1968-1970), schepen van cultuur (1971-1976) en burgemeester (1977-1995) van Lokeren de stad op dat terrein op de kaart gezet. Hij gaf als voorzitter vanaf 2001 de erfgoed- en bewaarbibliotheek Bibliotheca Wasiana een gezicht en dynamiseerde de werking. Als fractieleider van CD&V in de Oost-Vlaamse provincieraad (1987-2012) bepleitte hij altijd ruime aandacht voor cultuur, kunst en erfgoed. Hilaire Liebaut mag sinds 1967 een lange lijst van historische publicaties over Lokeren en het Waasland op zijn naam zetten en doet nog steeds historisch onderzoek.

In 2020 ligt de focus op onroerend erfgoed. De Wase Erfgoedprijs bekroont elk jaar drie laureaten en een hoofdwinnaar. Ingezonden projecten worden door een jury beoordeeld op basis van hun verdienste, hun voorbeeldfunctie, hun vernieuwend karakter en hun maatschappelijke relevantie. Het reglement van de Wase kan je hier raadplegen.