Erfgoedprijs gelanceerd!

Erfpunt en Erfgoedcel Waasland bundelen de krachten en riepen in juni 2019 samen de Wase Erfgoedprijs in het leven. Met het toekennen van de Wase Erfgoedprijs willen we de aandacht vestigen op bijzondere projecten over het Wase erfgoed in de ruimste betekenis van het woord. We zoeken projecten die in het Waasland of daarbuiten werden gerealiseerd en die op de een of andere manier bijdragen tot de verruiming en de verdieping van de kennis betreffende het Wase erfgoed en de bekendmaking ervan. De Wase Erfgoedprijs wordt jaarlijks afwisselend uitgereikt aan een project binnen het cultureel erfgoed en aan een project binnen onroerend erfgoed. Dit jaar ligt de focus op cultureel erfgoed. Wie een gemengd project heeft, dat zowel cultureel als onroerend erfgoed omvat, kan kiezen in welk jaar hij of zij indient.

Cultureel erfgoed is een verzamelnaam voor alles wat door vorige generaties werd tot stand gebracht en dat ook in de een of andere zin waarde, betekenis en belang heeft voor de gemeenschap van vandaag. Binnen het cultureel erfgoed wordt een opdeling gemaakt tussen roerend cultureel erfgoed en immaterieel erfgoed. Roerend cultureel erfgoed wordt bewaard in musea, archieven, bibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcentra en dergelijke, die worden beheerd door overheidsinstanties of door uiteenlopende particuliere organisaties of verenigingen. Tot het immaterieel erfgoed behoren minder tastbare dingen zoals verhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten, stoeten, processies.

De Wase Erfgoedprijs bekroont elk jaar drie laureaten en een hoofdwinnaar. Ingezonden projecten worden door een jury beoordeeld op basis van hun verdienste, hun voorbeeldfunctie, hun vernieuwend karakter en hun maatschappelijke relevantie.

Op zaterdag 30 november 2019 vindt de uitreiking plaats van de eerste editie van de Wase Erfgoedprijs. Noteer dit alvast in uw agenda!

Uitreiking Wase Erfgoedprijs
zaterdag 30 november 2019 om 20u
OC ’t Klooster
Brugstraat 11 (ingang)
9120 Beveren

Binnenkort volgt het gevarieerde programma van de avond krijgt u de mogelijkheid krijgt om in te schrijven.

Het reglement van de Wase Erfgoedprijs kan je hier raadplegen.