Kapelletjes in Vlaanderen

Vlaanderen telt zo’n 15.000 kapelletjes. Haast in iedere straat vind je een kapel, van kleine gevelbeeldjes over staakkapelletjes tot grote veldkapellen. Veel van die kapellen herbergen bijzondere objecten, zijn bouwkundig interessant en zijn vaak onlosmakelijk verbonden met eeuwenoude tradities, gebruiken en verhalen. PARCUM – het museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur in Vlaanderen – start daarom met een grootschalig project over kapelletjes, hun erfgoed en de mensen die er al jaren zorg voor dragen. Het project ‘Kapelletjes in Vlaanderen’ wordt vormgegeven samen met verschillende partners, waaronder de Erfgoedcel Waasland.

Doel?

Het project zal uiteindelijk tot een referentiewebsite leiden. Hierop zal alle informatie over kapelletjes in Vlaanderen gebundeld worden en zal iedereen een plaatselijk kapelletje kunnen invoeren.

Bovendien willen we aan de hand van een ‘toolbox’ plaatselijke organisaties, verenigingen en personen ondersteunen bij het verderzetten van levende tradities.

Ook volledig nieuwe activiteiten die het huidige gebruik van een kapel versterken of net nieuw leven inblazen willen we stimuleren.

Timing

  • Zomer 2022: in samenwerking met de betrokken partners werken we de toolboxen en de referentiewebsite inhoudelijk uit.
  • Herfst 2022: opstarten van enkele testinventarisaties over heel Vlaanderen.
  • Begin 2023: finaliseren van de toolboxen en de referentiewebsite, lanceren en gebruiken met de projectpartners en andere geïnteresseerden. Samen met de partners zetten we in op vormingen
    rond het werken met de toolboxen.
  • Mei 2023: een grote sensibiliseringscampagne om de referentiewebsite en toolboxen over heel Vlaanderen verder te promoten via een ‘maand van het kapelletje’.

Prikkelende verhalen

Een belangrijk onderdeel van die sensibiliseringscampagne is de lancering van een inspirerend boek over diverse Vlaamse kapelletjes en de verbondenheid met de lokale gemeenschap. Fotografe Mirjam Devriendt en auteur Rudi Meulemans zetten hun schouders onder dit project. Met dit boek willen we de verhalen, tradities, objecten en gevoelens die hieraan verbonden zijn, bundelen.

Wij zijn nog op zoek naar personen die hun geluk, verdriet, verlangens of bezorgdheden delen aan of via een kapelletje. Heb jij een kapel in jouw buurt waaraan een mooie traditie, een bijzonder verhaal of interessante buren verbonden zijn? Ken jij personen die een pakkend, inspirerend of ontroerend verhaal kunnen vertellen over hun persoonlijke band met een kapel, of wil jij zelf een verhaal delen? Laat het weten via de site van PARCUM.