Ook op bestuurlijk vlak veranderde er de laatste 50 jaar heel wat. We maakten immers een evolutie mee naar steeds groter wordende polderbesturen.

Een polderbestuur of watering is verantwoordelijk voor de goede waterhuishouding binnen haar werkgebied. Grondeigenaars binnen een polder - de zogenaamde ingelanden - kiezen uit eigen rangen een bestuur van "gezworenen" om dit in goede banen te leiden. Aangezien waterhuishouding natuurlijk niet ophoudt op de grens van de polder, is samenwerking met de aanpalende besturen noodzakelijk. Vandaar de evolutie naar grotere besturen, die zich kunnen toeleggen op het waterbeheer in grotere delen van de streek. Die fusies leiden echter soms ook tot protest, omdat ze de vertrouwde situatie ongedaan maken waarbij de gezworenen allen afkomstig zijn uit de onmiddellijke leefomgeving van de ingelanden.

In de jaren 1960 smolten reeds verschillende polders en wateringen rond Stekene en Sinaai samen tot wat nu de Polder Sinaai-Daknam is geworden. In 1972 fusioneerden verschillende polders in het noordoosten van de streek tot de De Nieuwe Polder van het Land van Waas. Recenter werden nog in 2008 de Polder Hamme-Moerzeke, de Polder Durme Zuid-Oost, de Polder Durme Noord-West, de Polder Durme Noord-Oost, de Polder van Grembergen en de Polder Sint-Onolfs samengevoegd tot een nieuwe Polder Schelde Durme Oost. Polderbesturen die binnen het Sigmaplan vallen, verdwijnen dan weer in hun huidige vorm omdat deze polders een nieuwe functie krijgen.

De polderbesturen in Oost-Vlaanderen vind je terug op de website van de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. De krachtlijnen van de polderhervormingen vind je op de website van Provincie Oost-Vlaanderen.