In 2014 was het zover: de 100-jarige herdenking van de Groote Oorlog. Ongetwijfeld denken velen hierbij aan de Westhoek, maar ook in de bezette gebieden woedde de oorlog tussen 1914 en 1918 in alle hevigheid. Angst, ontreddering, armoede, noodhulp, militaire terreur, de aanwezigheid van vreemde uniformen en pinhelmen… veroorzaakten een diepgaande maatschappelijke ontwrichting.

In een regio als het Waasland toonde de Groote Oorlog een bijzonder gelaat: hoe was het om in oorlogstijd in een grensregio (met het neutrale Nederland) te wonen? De dodelijke ‘electrieken draad’ was een berucht wapen in de Duitse strijd tegen de smokkel van mensen, briefwisseling en goederen naar het frontgebied, maar is hij wel goed gekend? De Hollandstellung en de Duitse bunkerlinie bepalen voorgoed het uitzicht van het platteland. Welke betekenis, welke functie kan hieraan vandaag nog worden gegeven?

Op deze website vind je allerlei informatie over de activiteiten die tijdens de herdenkingsperiode 2014-2018 doorgaan in het Waasland. Daarnaast vind je ook informatie over specifieke acties van de Erfgoedcel Waasland.