Erfgoeddag een jaar uitgesteld

Erfgoeddag, een van de belangrijkste culturele evenementen van ons land – voorzien op zaterdag 25 en zondag 26 april – kan dit jaar
niet doorgaan. De risico’s voor de gezondheid van de organisatoren en bezoekers zijn te groot. Toch zijn de voorbereidingen voor deze editie, in het teken van ‘De Nacht’, niet vergeefs. De cultureel-erfgoedsector wordt uitgenodigd om zijn inspanningen te laten renderen in 2021. Dan zal het evenement plaatsvinden op zaterdag 24 en zondag 25 april.

Waarom deze ingrijpende beslissing?
Net zoals de rest van de wereld volgt FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed – de organisatie die de coördinatie van het evenement verzorgt – de coronacrisis op de voet. Het spreekt voor zich dat het welzijn van de tienduizenden bezoekers en de meer dan 615 erfgoedorganisaties primeert. Ook kwamen er uit de erfgoedsector zelf meer en meer signalen dat de meer dan 885 geplande en zorgvuldig voorbereide activiteiten maar beter niet konden doorgaan. De grootste voorzichtigheid is immers geboden.

Wat met Erfgoeddag 2021?
In nauw overleg met stakeholders uit de cultureel-erfgoedsector is beslist om het thema van dit jaar in 2021 te hernemen. Op die manier kunnen de voorbereidende inspanningen renderen. Het vooropgestelde thema van 2021 – Onderwijs – wordt eveneens verschoven. Gezien de coronacrisis een grote impact heeft op het onderwijs, is het nu al duidelijk dat de voorbereidingstijd voor een echte samenwerking tussen de onderwijs- en cultureel-erfgoedsector te kort is. Met andere woorden: het is uitkijken naar de 21e editie van Erfgoeddag, op 24 en 25 april 2021 in het teken van De Nacht. Over Erfgoeddag 2022 volgt binnenkort meer informatie.

Volg Erfgoeddag en FARO
Blijf op de hoogte van Erfgoeddag via www.faro.be/erfgoeddag en de diverse socialemediakanalen. U vindt daar dagelijks nieuwe berichten.

WODE 2020

In 2007-2008 voerde Erfgoedcel Waasland onderzoek naar het cultureel erfgoed in het Waasland waarbij een grootschalige inventaris op deelcollectieniveau werd gemaakt. Dat onderzoek kreeg de naam WODE die staat voor Wetenschappelijk Onderzoek naar Deelcollecties Erfgoed in het Land van Waas en is hier te lezen. Op basis van dat onderzoek heeft de Erfgoedcel de voorbije jaren haar beleid beter kunnen afstemmen op de noden van de verschillende organisaties, onder andere via aangepaste vormingen.

Na meer dan tien jaar is het tijd voor een actualisering van dat onderzoek.  Dit jaar, 2020, is ook een sleutelmoment voor de erfgoedcel omdat ze de aanvraag voor een Cultureel-erfgoedconvenant 2021-2026 voorbereidt. De resultaten van het geactualiseerde onderzoek helpen de erfgoedcel een nieuw beleid uit te stippelen op basis van de noden van de Wase erfgoedgemeenschappen.

WODE 2020 wil niet alleen de data uit 2008 actualiseren, maar ook nieuwe data verzamelen van de recent toegetreden gemeenten Moerbeke en Zwijndrecht en dieper ingaan op religieus-, polder- en immaterieel erfgoed. De dataverzameling zal hoofdzakelijk via online bevragingen gebeuren en het is van belang om zoveel mogelijk correct ingevulde vragenlijsten te ontvangen. Slechts op die manier kunnen we een volledig beeld van het Wase Erfgoed vormen!

U doet toch ook mee wanneer uw organisatie wordt aangeschreven? Wij hopen alvast op uw enthousiaste medewerking om zo, samen met de erfgoedcel, mee te sleutelen aan een nog betere toekomst voor het Wase erfgoed!

Volg de voortgang van het project op onze facebookpagina “Erfgoedcel Waasland”.

De erfgoedcel en het coronavirus/Covid-19

De Nationale Veiligheidsraad treft maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus/Covid-19 tegen te gaan. Daardoor wordt de dienstverlening van de Erfgoedcel Waasland aangepast.

  • De werking van de Erfgoedcel Waasland wordt verder gezet, maar dan voornamelijk van thuis uit. Daardoor zijn we niet bereikbaar via 03/780 52 10, maar wel via de persoonlijke telefoonnummers en e-mail.
  • Geplande vergaderingen worden tot en met 3 april 2020 geschrapt.
  • Het WODE-onderzoek loopt verder zoals gepland.
  • Het uitlenen van Keuvelkoffers, Praatvaliezen, opnameapparatuur en materiaal voor behoud en beheer wordt tot nader order opgeschort.

De Erfgoedcel blijft dus bereikbaar voor al je erfgoedvragen. In het geval dat even niet lukt, nemen we zelf zo snel mogelijk terug contact op.