Subsidies

Werkt jouw organisatie rond erfgoed en zoek je financiële ondersteuning? Misschien kom je wel in aanmerking voor één van de volgende subsidies.

Ook inhoudelijk en logistiek denken we graag met je mee. Neem daarvoor een kijkje bij Ondersteuning.

Met projectsubsidies ondersteunen we cultureel-erfgoedgerelateerde projecten van organisaties, scholen én particulieren.

Onder een project verstaan we een samenhangend geheel van activiteiten, gebruikmakend van verschillende methodieken, gericht op een specifieke doelgroep en met een vooraf geformuleerd resultaat voor ogen. Een project is begrensd in tijd en in financiële investering.

Hoe aanvragen?

 • Neem het projectsubsidiereglement zorgvuldig door.
 • Vul het subsidiedossier in (Word en pdf) en verstuur het naar erfgoedcel@interwaas.be . Opgelet: doe dat ten laatste drie maanden vóór de apotheose (= het hoogtepunt) van het project.
 • Wij versturen een bevestiging van ontvangst en houden je op de hoogte van de procedure.
 • Kennen we de subsidie toe, dien dan maximaal drie maanden na de apotheose van het project het afrekeningsdossier (Word en pdf) in en verstuur het naar erfgoedcel@interwaas.be.
Eenmalige publicaties

Met publicatiesubsidies geven we een financieel steuntje in de rug aan de ontsluiting van lokaal cultureel erfgoed en van historisch onderzoek door lokale cultureel-erfgoedzorgers.

Een éénmalige cultureel-erfgoedpublicatie is een uitgave in gedrukte vorm die éénmalig verschijnt. Ze heeft als onderwerp cultureel-erfgoed in één of meerdere van de tien Wase gemeenten.

Hoe aanvragen?

 • Neem het publicatiesubsidiereglement zorgvuldig door.
 • Vul het subsidiedossier in (Word en pdf) en verstuur het naar erfgoedcel@interwaas.be Doe dat ten laatste twee maanden vóór de publicatie verschijnt.
 • Wij versturen een bevestiging van ontvangst en houden je op de hoogte van de procedure.
 • Kennen we de subsidie toe, dien dan maximaal drie maanden na het verschijnen van de publicatie het afrekeningsdossier (Word en pdf) in en verstuur het naar erfgoedcel@interwaas.be.
Periodieke publicaties

Sinds 2009-2010 biedt de erfgoedcel nominatim een jaarlijkse toelage voor cultureel-erfgoedpublicaties die periodiek – met vaste regelmaat – verschijnen. De organisaties dienen hiervoor jaarlijks een formulier in en stellen hun publicaties ter beschikking via de Bibliotheca Wasiana.

Het gaat om de publicaties van de volgende organisaties:

 • Beheerraad Gemeentemuseum Temse
 • De Klappers Belsele
 • ERCUS Heemkundige Kring Moerbeke-Waas
 • Heemkring Den Dissel
 • Heemkundige Kring Braem
 • Heemkundige Kring De Kluize
 • Heemkundige Kring d’Euzie
 • Heemkundige Kring Nieuwkerken 200/700
 • Heemkundige Kring Wissekerke
 • Heemkundige Kring Zwijndrecht-Burcht
 • Hertogelijke Heemk. Kring “Het Land van Beveren”
 • Koninklijke Heemkring De Souvereinen
 • Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas
 • Reynaertgenootschap vzw
 • Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert jaarlijks een groepsaankoop van verpakkings- en conserveringsmateriaal voor erfgoedzorg. Let op: dit aanbod geldt nu alleen voor onroerend erfgoedbeheerders en – bij uitbreiding – voor organisaties gehuisvest in een historisch pand. Ga bij de Provincie na of jij in aanmerking komt. De erfgoedcel draagt financieel bij voor Wase organisaties die intekenen op het groepsaanbod.

Wat zijn de voordelen?

 • Je erfgoed krijgt de beste zorgen. De Provincie selecteerde bijna 200 kwaliteitsproducten, zoals zuurvrije kartonnen dozen en kunststoffen bakken, noppenfolie en zijdepapier, kledinghoezen en opgedikte kapstokken, insectenvallen en silicagel.
 • Je spaart tijd uit. De experten vergelijken prijzen, spreken af met leveranciers en volgen de bestelling op.
 • Je krijgt de hoeveelheid die je wenst. Anders moet je soms meteen een grote hoeveelheid bestellen.
 • Je spaart geld uit. De Provincie onderhandelt over de prijs en betaalt maar één keer transportkosten. De erfgoedcel draagt bovendien financieel bij.

Hoe aanvragen?

 • De Provincie Oost-Vlaanderen herhaalt het aanbod jaarlijks in het late voorjaar. In 2021 was de deadline 6 juni. Wil je de volgende keer meedoen? Mail naar erfgoeddepot@oost-vlaanderen.be en hou de oproep van de Provincie in de gaten.
 • Bestel rechtstreeks bij de Provincie. Eens je bestelling gearriveerd is (in het najaar), sturen zij een seintje en kan je je bestelling ophalen op één van de afhaalpunten. De factuur ontvang je achteraf.
 • Ben je een Wase organisatie die intekent op dit groepsaanbod, dan kan je achteraf via de erfgoedcel een deel van de bestelling laten terugbetalen. Wij schrijven Wase organisaties zelf aan via de lijst die wij ontvangen van de Provincie. Onze bijdrage verloopt met een vast percentage en een maximumbedrag.

Logo’s

Ontvang je project- of publicatiesubsidies, dan vragen we je vriendelijk om in alle gedrukte en digitale communicatie, bij elke mededeling, verklaring en presentatie de steun van de Erfgoedcel Waasland en van de Vlaamse overheid te vermelden. Dat kan door het standaardlogo op te nemen van de erfgoedcel samen met het basislogo Vlaanderen/Verbeelding werkt.