Subsidies

Werkt jouw organisatie rond erfgoed en zoek je financiële ondersteuning? Misschien kom je wel in aanmerking voor één van de volgende subsidies.

Ook inhoudelijk en logistiek denken we graag met je mee. Neem daarvoor een kijkje bij Ondersteuning.

Met projectsubsidies ondersteunen we cultureel-erfgoedgerelateerde projecten van organisaties, scholen én particulieren.

Onder een project verstaan we een samenhangend geheel van activiteiten, gebruikmakend van verschillende methodieken, gericht op een specifieke doelgroep en met een vooraf geformuleerd resultaat voor ogen. Een project is begrensd in tijd en in financiële investering.

Hoe aanvragen?

 • Neem het projectsubsidiereglement zorgvuldig door.
 • Vul het subsidiedossier in (Word en pdf) en verstuur het naar erfgoedcel@interwaas.be . Opgelet: doe dat ten laatste drie maanden vóór de apotheose (= het hoogtepunt) van het project.
 • Wij versturen een bevestiging van ontvangst en houden je op de hoogte van de procedure.
 • Kennen we de subsidie toe, dien dan maximaal drie maanden na de apotheose van het project het afrekeningsdossier (Word en pdf) in en verstuur het naar erfgoedcel@interwaas.be.
Eenmalige publicaties

Met publicatiesubsidies geven we een financieel steuntje in de rug aan de ontsluiting van lokaal cultureel erfgoed en van historisch onderzoek door lokale cultureel-erfgoedzorgers.

Een éénmalige cultureel-erfgoedpublicatie is een uitgave in gedrukte vorm die éénmalig verschijnt. Ze heeft als onderwerp cultureel-erfgoed in één of meerdere van de tien Wase gemeenten.

Hoe aanvragen?

 • Neem het publicatiesubsidiereglement zorgvuldig door.
 • Vul het subsidiedossier in (Word en pdf) en verstuur het naar erfgoedcel@interwaas.be. Doe dat ten laatste twee maanden vóór de publicatie verschijnt.
 • Wij versturen een bevestiging van ontvangst en houden je op de hoogte van de procedure.
 • Kennen we de subsidie toe, dien dan maximaal drie maanden na het verschijnen van de publicatie het afrekeningsdossier (Word en pdf) in en verstuur het naar erfgoedcel@interwaas.be.
Periodieke publicaties

Sinds 2009-2010 biedt de erfgoedcel nominatim een jaarlijkse toelage voor cultureel-erfgoedpublicaties die periodiek – met vaste regelmaat – verschijnen. De organisaties dienen hiervoor jaarlijks een formulier in en stellen hun publicaties ter beschikking via de Bibliotheca Wasiana.

Het gaat om de publicaties van de volgende organisaties:

 • Beheerraad Gemeentemuseum Temse
 • De Klappers Belsele
 • ERCUS Heemkundige Kring Moerbeke-Waas
 • Heemkring Den Dissel
 • Heemkundige Kring Braem
 • Heemkundige Kring De Kluize
 • Heemkundige Kring d’Euzie
 • Heemkundige Kring Nieuwkerken 200/700
 • Heemkundige Kring ’t Sireentje
 • Heemkundige Kring Wissekerke
 • Heemkundige Kring Zwijndrecht-Burcht
 • Hertogelijke Heemk. Kring “Het Land van Beveren”
 • Koninklijke Heemkring De Souvereinen
 • Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas
 • Reynaertgenootschap vzw
 • Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseerde jaarlijks een groepsaankoop van verpakkings- en conserveringsmateriaal voor erfgoedzorg. Dit aanbod geldt alleen voor onroerenderfgoeddepots, archeologische bedrijven, abonnees van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen, kerkbesturen, heemkundige kringen, musea en archieven die voor onroerend erfgoed (gebouw of collectie) in Oost-Vlaanderen zorgen. 

De groepsaankoop zal in 2024 niet doorgaan. Dringende bestelling van kleine aantallen kunnen via erfgoeddepot@oost-vlaanderen.be geplaatst worden. De erfgoedcel blijft de Wase organisaties die een bestelling plaatsen, ondersteunen met een bijdrage. Lees hieronder hoe dat in zijn werk gaat. 

Wat zijn de voordelen?

 • Je erfgoed krijgt de beste zorgen. De Provincie selecteerde bijna 100 kwaliteitsproducten.
 • Je spaart tijd uit. De experten vergelijken prijzen, spreken af met leveranciers en volgen de bestelling op.
 • Je krijgt de hoeveelheid die je wenst. Anders moet je soms meteen een grote hoeveelheid bestellen.
 • Je spaart geld uit. De Provincie onderhandelt over de prijs en betaalt maar één keer transportkosten. De erfgoedcel draagt bovendien financieel bij.

Hoe aanvragen?

 • In 2024 organiseert de Provincie Oost-Vlaanderen geen groepsaankoop. Erfgoedorganisaties die dringend een beperkt aantal verpakkingsmateriaal nodig hebben kunnen mailen naar erfgoeddepot@oost-vlaanderen.be.
 • Bestel rechtstreeks bij de Provincie.  Zij sturen een seintje om je bestelling op te halen op één van de afhaalpunten. De factuur ontvang je achteraf.
 • Ben je een Wase organisatie die een kleine bestelling plaatst, dan kan je achteraf via de erfgoedcel een deel laten terugbetalen. Wij schrijven Wase organisaties zelf aan via de lijst die wij ontvangen van de Provincie. Onze bijdrage verloopt met een vast percentage en een maximumbedrag.

Logo’s

Ontvang je project- of publicatiesubsidies, dan vragen we je vriendelijk om in álle gedrukte en digitale communicatie, bij elke mededeling, verklaring en presentatie de steun van de Erfgoedcel Waasland en van de Vlaamse overheid te vermelden. Dat kan door het standaardlogo van de erfgoedcel op te nemen samen met het basislogo Vlaanderen/Verbeelding werkt.