Overleg

Het Waas Erfgoedcafé 2022 in Het Vagevuur in Lokeren. © Lore Steveninck

De erfgoedcel overlegt met het veld over heel wat zaken. Hier lichten we enkele vaste overlegorganen/-momenten toe.

Waas Erfgoedcafé

Sinds 2019 organiseert de Erfgoedcel Waasland samen met Erfpunt het Waas Erfgoedcafé. Dit vindt jaarlijks plaats.

Zet jij je in voor erfgoed in het Waasland? Schuif dan gezellig aan tafel en denk samen met ons over allerhande thema’s. Zo bepaal je mee de toekomst van erfgoed in onze regio.

Meer info? Neem een kijkje op de afzonderlijke pagina over het Waas Erfgoedcafé.

Erfgoedontmoetingen

Sinds 2014 organiseert de Erfgoedcel Waasland Erfgoedontmoetingen. Per editie is het de bedoeling om Wase erfgoedgemeenschappen in contact te brengen met nieuwe partners uit andere sectoren. Zo kunnen we elkaar leren kennen en nadenken over samenwerkingen in de toekomst. Verschillende Erfgoedontmoetingen leidden al tot concrete realisaties, zoals de Praatvaliezen voor OKAN-klassen en de Keuvelkoffers voor ouderen.

Voorbije Erfgoedontmoetingen

– “Wijze uil zoekt piepkuiken” (2014)

– “Zorgen voor later?! Inspirerende raakvlakken tussen ouderenzorg en erfgoed” (2014)

– “Erfgoed en onderwijs in dialoog: Een aanbod van erfgoedorganisaties voor anderstalige nieuwkomers” (2016)

– “Op zoek naar raakvlakken tussen gemeenschappen: Erfgoedzorgers en zelforganisaties in dialoog” (2016)

– “75 jaar Bevrijding” (2019)

“Erfgoed ontmoet toerisme” (2022)

Waas Archievenoverleg

Het Waas Archievenoverleg (WAO) is een informeel overlegplatform van de Wase archieven. Het WAO werd opgericht in 2000 en komt minstens halfjaarlijks samen. Naast een vertegenwoordiger van de Erfgoedcel Waasland, bestaat ze uit de archivarissen en de archiefverantwoordelijken van de gemeenten Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht + de archivarissen van het Provinciaal Archief Oost-Vlaanderen en het Rijksarchief te Beveren + de ambtelijke verantwoordelijke voor de culturele archiefwerking van de provincie.

Met het WAO werd het Archiefreglement opgesteld voor de gemeenten in het Land van Waas, dat door alle negen Wase gemeenteraden is goedgekeurd en een regionale uniforme archiefwerking ondersteunt. In 2006 ontwikkelde het WAO in samenwerking met de Erfgoedcel Waasland het publieksproject Archief Op het Spoor (zie Voorbije projecten), dat o.a. resulteerde in het archiefkrantje Gazette van Pietje Waas.

Waas Collectieoverleg

Het Waas Collectieoverleg is een informeel overlegplatform rond Wase collectiewerking. Er is een schat aan cultureel erfgoed in het Waasland. Bibliotheken, archieven, musea, heem- en oudheidkundige kringen en vele andere (erfgoed)verenigingen werken elke dag hard om dit erfgoed veilig te stellen voor de toekomst. Maar soms dreigen instellingen naast elkaar te werken, of er is een onbewuste overlap in hun collectievorming. Zo weet het publiek niet altijd wat zich waar bevindt en weten schenkers niet waar ze met hun stukken terecht kunnen, en kunnen er problemen opduiken voor de bewaring en ontsluiting van het cultureel erfgoed. De bedoeling van het collectieoverleg is dus om de afstemming over Wase erfgoedcollecties te faciliteren.

De intentieverklaring

In 2013 stelden de leden van het overleg een formele intentieverklaring op, met de basisprincipes voor regionale collectievorming. Naast de Erfgoedcel Waasland, waren dat de Bibliotheca Wasiana, het Gemeentearchief en Gemeentemuseum Beveren, de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, het Stadsarchief Sint-Niklaas en de Stedelijke Musea Sint-Niklaas. Ondertussen kwamen daarbij: het Stadsmuseum Lokeren, het Historisch Pijp- en Tabaksmuseum, de Heemkundige Kring Braem, het Gemeentearchief Stekene en het Gemeentearchief Sint-Gillis-Waas.

De intentieverklaring zet de krijtlijnen uit voor een sterkere samenwerking: ze legt vast hoe deze collectiebeheerders hun collecties in de toekomst zien groeien en maakt concrete afspraken.

Basis voor de toekomst

De intentieverklaring wou een basis vormen voor verdere concrete acties. In 2020 leek dus een evaluatie van die ambities aangewezen. Gezien het belang van de collectieafspraken voor de Wase collecties, stuurden we in het kader van WODE 2020 een vragenlijst naar de betrokken partners. Deze vragenlijst polste tegelijk naar de naleving van de basisprincipes en naar de beleving van de (toekomst voor de) collectieafspraken. Met de resultaten van de bevraging hopen we de collectieafspraken nieuw leven in te blazen, om zo het Wase erfgoedveld verder te versterken.