Over ons

Plechtige ondertekening van het Cultureel-Erfgoedconvenant Waasland op 14 maart 2005. © Delro

Werking

De Erfgoedcel Waasland ging van start in 2005. Dat jaar sloot de Vlaamse overheid een cultureel-erfgoedconvenant met Interwaas – het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas. Zo is de erfgoedcel al meer dan 15 jaar het kloppend hart van het cultureel-erfgoedleven in het Waasland.

Vol overgave zetten we ons in voor een duurzame en dynamische toekomst voor het erfgoed in en uit de 10 Wase gemeenten: Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht. Dat is ons superdoel, onze missie. Kernwoorden om dat te bereiken zijn: gedeelde trots, zorg en betrokkenheid.

De Erfgoedcel Waasland is er voor iedereen die met cultureel erfgoed begaan is. Zo makkelijk is het eigenlijk. De Erfgoedcel is een aanspreekpunt en een informatieloket, een coördinator en doorgeefluik ook. Kortom, een dienstverlener. Als we cultureel erfgoed zorgvuldig willen bewaren, toegankelijk maken en onder de aandacht van zo veel mogelijk mensen brengen, is er best wel kennis, afstemming en overleg nodig. Dat is waar de Erfgoedcel Waasland voor staat.

Erfgoed?!

‘Erfgoed’ is een verzamelnaam waarachter heel wat schuilgaat.

Cultureel erfgoed is al wat vorige generaties maakten en dat we willen bewaren voor de toekomst—omdat het zin heeft, waarde en belang. Het bestaat uit roerend erfgoed en immaterieel erfgoed.

  • Roerend erfgoed is tastbaar en kan je in principe verplaatsen. Denk maar aan boeken, documenten, foto’s, schilderijen, boeken en voorwerpen. Een 19de-eeuwse tabakspot bijvoorbeeld, of een historische kaartenatlas, of een oude editie van het nieuwsweekblad Het Vrije Waasland.
  • Immaterieel erfgoed is niet tastbaar. Het zit in de handen en hoofden van mensen. Het omvat verhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten, stoeten, technieken en vakmanschap. Sinterklaas- en Sint-Maartensgebruiken bijvoorbeeld, of de klompenmakerij, of de Wase reuzencultuur.

Onroerend erfgoed omvat gebouwen, archeologische sites en landschappen. Het is dus grondgebonden en je kan het niet verplaatsen. De verschillende categorieën erfgoed lopen in de praktijk natuurlijk in elkaar. Een molen bijvoorbeeld is onroerend erfgoed, maar wat zich in de molen bevindt is roerend en de molenarij is immaterieel. In het Waasland is ook een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst actief: Erfpunt. Zij zijn een bevoorrechte partner, waarmee we vaak samenwerken.

Beleid

Hoe gaat dat formeel in zijn werk?

Binnen Interwaas vormt de erfgoedcel samen met Cultuurtuin WAAS de cultuurcluster. Cultuurtuin WAAS zet zich in voor bovenlokale cultuurwerking in het Waasland.

De erfgoedcel wordt aangestuurd en opgevolgd door een stuurgroep, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende Wase gemeenten, alsook door de Raad van Bestuur van Interwaas.

Om de vijf jaar leggen we net zoals de andere erfgoedcellen aan de Vlaamse overheid voor wat we de komende periode willen doen. Dat gebeurt in overleg met de Wase erfgoedgemeenschap en op basis van haar noden, sterktes en kansen. Daar krijgen we na onderhandelingen de nodige middelen voor. Alles wordt in een samenwerkingsovereenkomst gesloten: het Cultureel-Erfgoedconvenant.

Beleidsdocumenten

Cultureel-erfgoedconvenant 2021-2026

Beleidsplan 2021-2026

Logo’s

Ontvang je project- of publicatiesubsidies, of is de Erfgoedcel Waasland een partner in je project, dan vragen we je vriendelijk om in alle gedrukte en digitale communicatie, bij elke mededeling, verklaring en presentatie de steun van de Erfgoedcel Waasland en van de Vlaamse overheid te vermelden. Dat kan door het standaardlogo op te nemen van de erfgoedcel samen met het basislogo Vlaanderen/Verbeelding werkt.

  • Erfgoedcel Waasland: download het zip-bestand (let op: sommige browsers blokkeren dit) of rechtermuisklik op de onderstaande afbeelding en kies ‘Opslaan als’.