Erfgoeddag een jaar uitgesteld

Erfgoeddag, een van de belangrijkste culturele evenementen van ons land – voorzien op zaterdag 25 en zondag 26 april – kan dit jaar
niet doorgaan. De risico’s voor de gezondheid van de organisatoren en bezoekers zijn te groot. Toch zijn de voorbereidingen voor deze editie, in het teken van ‘De Nacht’, niet vergeefs. De cultureel-erfgoedsector wordt uitgenodigd om zijn inspanningen te laten renderen in 2021. Dan zal het evenement plaatsvinden op zaterdag 24 en zondag 25 april.

Waarom deze ingrijpende beslissing?
Net zoals de rest van de wereld volgt FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed – de organisatie die de coördinatie van het evenement verzorgt – de coronacrisis op de voet. Het spreekt voor zich dat het welzijn van de tienduizenden bezoekers en de meer dan 615 erfgoedorganisaties primeert. Ook kwamen er uit de erfgoedsector zelf meer en meer signalen dat de meer dan 885 geplande en zorgvuldig voorbereide activiteiten maar beter niet konden doorgaan. De grootste voorzichtigheid is immers geboden.

Wat met Erfgoeddag 2021?
In nauw overleg met stakeholders uit de cultureel-erfgoedsector is beslist om het thema van dit jaar in 2021 te hernemen. Op die manier kunnen de voorbereidende inspanningen renderen. Het vooropgestelde thema van 2021 – Onderwijs – wordt eveneens verschoven. Gezien de coronacrisis een grote impact heeft op het onderwijs, is het nu al duidelijk dat de voorbereidingstijd voor een echte samenwerking tussen de onderwijs- en cultureel-erfgoedsector te kort is. Met andere woorden: het is uitkijken naar de 21e editie van Erfgoeddag, op 24 en 25 april 2021 in het teken van De Nacht. Over Erfgoeddag 2022 volgt binnenkort meer informatie.

Volg Erfgoeddag en FARO
Blijf op de hoogte van Erfgoeddag via www.faro.be/erfgoeddag en de diverse socialemediakanalen. U vindt daar dagelijks nieuwe berichten.

WODE 2020

In 2007-2008 voerde Erfgoedcel Waasland onderzoek naar het cultureel erfgoed in het Waasland waarbij een grootschalige inventaris op deelcollectieniveau werd gemaakt. Dat onderzoek kreeg de naam WODE die staat voor Wetenschappelijk Onderzoek naar Deelcollecties Erfgoed in het Land van Waas en is hier te lezen. Op basis van dat onderzoek heeft de Erfgoedcel de voorbije jaren haar beleid beter kunnen afstemmen op de noden van de verschillende organisaties, onder andere via aangepaste vormingen.

Na meer dan tien jaar is het tijd voor een actualisering van dat onderzoek.  Dit jaar, 2020, is ook een sleutelmoment voor de erfgoedcel omdat ze de aanvraag voor een Cultureel-erfgoedconvenant 2021-2026 voorbereidt. De resultaten van het geactualiseerde onderzoek helpen de erfgoedcel een nieuw beleid uit te stippelen op basis van de noden van de Wase erfgoedgemeenschappen.

WODE 2020 wil niet alleen de data uit 2008 actualiseren, maar ook nieuwe data verzamelen van de recent toegetreden gemeenten Moerbeke en Zwijndrecht en dieper ingaan op religieus-, polder- en immaterieel erfgoed. De dataverzameling zal hoofdzakelijk via online bevragingen gebeuren en het is van belang om zoveel mogelijk correct ingevulde vragenlijsten te ontvangen. Slechts op die manier kunnen we een volledig beeld van het Wase Erfgoed vormen!

U doet toch ook mee wanneer uw organisatie wordt aangeschreven? Wij hopen alvast op uw enthousiaste medewerking om zo, samen met de erfgoedcel, mee te sleutelen aan een nog betere toekomst voor het Wase erfgoed!

Volg de voortgang van het project op onze facebookpagina “Erfgoedcel Waasland”.

De erfgoedcel en het coronavirus/Covid-19

De Nationale Veiligheidsraad treft maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus/Covid-19 tegen te gaan. Daardoor wordt de dienstverlening van de Erfgoedcel Waasland aangepast.

  • De werking van de Erfgoedcel Waasland wordt verder gezet, maar dan voornamelijk van thuis uit. Daardoor zijn we niet bereikbaar via 03/780 52 10, maar wel via de persoonlijke telefoonnummers en e-mail.
  • Geplande vergaderingen worden tot en met 3 april 2020 geschrapt.
  • Het WODE-onderzoek loopt verder zoals gepland.
  • Het uitlenen van Keuvelkoffers, Praatvaliezen, opnameapparatuur en materiaal voor behoud en beheer wordt tot nader order opgeschort.

De Erfgoedcel blijft dus bereikbaar voor al je erfgoedvragen. In het geval dat even niet lukt, nemen we zelf zo snel mogelijk terug contact op.

De Wase Erfgoedprijs

Erfpunt en Erfgoedcel Waasland bundelen de krachten en riepen samen in het voorjaar van 2019 de Wase Erfgoedprijs  in het leven. Met het toekennen van de Wase Erfgoedprijs willen we de aandacht vestigen op bijzondere projecten over het Wase erfgoed in de ruimste betekenis van het woord. We zoeken projecten die in het Waasland of daarbuiten werden gerealiseerd en die op de een of andere manier bijdragen tot de verruiming en de verdieping van de kennis betreffende het Wase erfgoed en de bekendmaking ervan. De Wase Erfgoedprijs wordt jaarlijks afwisselend uitgereikt aan een project binnen het cultureel erfgoed en aan een project binnen onroerend erfgoed. Wie een gemengd project heeft, dat zowel cultureel als onroerend erfgoed omvat, kan kiezen in welk jaar hij of zij indient.

Heemkundige Kring Wissekerke sleepte met het erfgoedproject ‘Herdenking 11/11/1918’ de allereerste Wase Erfgoedprijs in de wacht. De winnaar ontving op zaterdag 30 november in OC ‘t Klooster in Vrasene een handgemaakte trofee en een geldprijs van 1.000€. Heemkundige kring Wissekerke realiseerde met Herdenking 11/11/1918 enkele uitzonderlijke projecten in Bazel: een live huldeconcert in de kerk met harmonie Al Vloeiend Groeiende, een gesproken evocatie van de oorlog, een voorstelling van de gesneuvelden via projectie en de aanplant van een nieuwe vrijheidsboom. Het publiek werd betrokken bij de viering van 11 november en ontdekte, beleefde en creëerde erfgoed.

Naast de winnaar ontvingen twee laureaten ieder 500€. Eerste laureaat is de monografie ‘De geheimen van het Gravenkasteel’ van Kevin Poschet. Aan de hand van meeslepende kaderverhalen neemt Kevin Poschet de lezer in De geheimen van het Gravenkasteel mee naar de vervlogen wereld van kasteleins en bouwmeesters, graven en gravinnen, ridders en opstandige steden, waardoor de ruïne stilaan weer tot leven komt en haar geheimen prijsgeeft. Dit boek is de eerste monografie over het verdwenen kasteel van Rupelmonde, waarvan de meeste mensen enkel de nog bestaande Graventoren kennen. Voor het eerst sinds haar verdwijning kon een visuele voorstelling gemaakt worden van de burcht, wat resulteerde in een prachtige 3D-reconstructie van Rik Vermeir.

Tweede laureaat is het literaire project ‘Klinkers’ van deBib Sint-Niklaas. Het project Klinkers, het verhaal van een stad van deBib Sint-Niklaas wekt de straten, de markt, de pleintjes en gebouwen van Sint-Niklaas tot leven in de vorm van verhalen en sprekende beelden. Verhalen die het verleden oproepen en een unieke blik bieden op de geschiedenis van Sint-Niklaas biedt. Verhalen geschreven door al wie over de straatstenen loopt, rijdt, wandelt en kuiert. Doorleefde en unieke verhalen die nergens ‘te boek’ staan.

Tijdens de uitreiking van de Wase Erfgoedprijs werd eveneens iemand beloond met een prijs voor ‘algemene verdienste voor het Wase erfgoed’ ging in 2019 naar dhr. Hilaire Liebaut (°1939).  In tijden wanneer er in Vlaanderen van erfgoed(werking) nauwelijks sprake was, heeft hij als voorzitter van de culturele raad (1968-1970), schepen van cultuur (1971-1976) en burgemeester (1977-1995) van Lokeren de stad op dat terrein op de kaart gezet. Hij gaf als voorzitter vanaf 2001 de erfgoed- en bewaarbibliotheek Bibliotheca Wasiana een gezicht en dynamiseerde de werking. Als fractieleider van CD&V in de Oost-Vlaamse provincieraad (1987-2012) bepleitte hij altijd ruime aandacht voor cultuur, kunst en erfgoed. Hilaire Liebaut mag sinds 1967 een lange lijst van historische publicaties over Lokeren en het Waasland op zijn naam zetten en doet nog steeds historisch onderzoek.

In 2020 ligt de focus op onroerend erfgoed. De Wase Erfgoedprijs bekroont elk jaar drie laureaten en een hoofdwinnaar. Ingezonden projecten worden door een jury beoordeeld op basis van hun verdienste, hun voorbeeldfunctie, hun vernieuwend karakter en hun maatschappelijke relevantie. Het reglement van de Wase kan je hier raadplegen.