Inspiratiedag Cultuurregio Waasland

Vrijdag 13 september 2019 van 9u30 tot 16:30 uur

CC Ter Vesten Gravenplein 2 te Beveren

Broed je op een cultureel plan met een bovenlokale uitstraling binnen het Waasland? Of wil je gelijkgezinden ontmoeten rond een thema om een project op te starten? Wil je het Waasland veroveren met een initiatief?

Alle medewerkers van de cultuur- en gemeenschapscentra, de cultuur- en vrijetijdsdiensten, de bibliotheken, erfgoedmedewerkers, centra voor volwassenenonderwijs, socio-culturele organisaties, cultuurgangmakers, leden lokale adviesraden … zijn welkom

Ontdek het volledig dagaanbod met inspirerende lezingen, workshops en sessies hier .

Gratis inschrijven kan tot en met 10 september 2019 via e-mail tickets.tervesten@Beveren.be

Graag met melding van naam, gemeente en organisatie.

 

Uitreiking Wase Erfgoedprijs

 

Erfpunt en Erfgoedcel Waasland bundelen de krachten en roepen samen de Wase Erfgoedprijs in het leven. Met het toekennen van de Wase Erfgoedprijs willen we de aandacht vestigen op bijzondere projecten over het Wase erfgoed in de ruimste betekenis van het woord. We zoeken projecten die in het Waasland of daarbuiten werden gerealiseerd en die op de een of andere manier bijdragen tot de verruiming en de verdieping van de kennis betreffende het Wase erfgoed en de bekendmaking ervan. De Wase Erfgoedprijs wordt jaarlijks afwisselend uitgereikt aan een project binnen het cultureel erfgoed en aan een project binnen onroerend erfgoed. Dit jaar ligt de focus op cultureel erfgoed. Wie een gemengd project heeft, dat zowel cultureel als onroerend erfgoed omvat, kan kiezen in welk jaar hij of zij indient.

Cultureel erfgoed is een verzamelnaam voor alles wat door vorige generaties werd tot stand gebracht en dat ook in de een of andere zin waarde, betekenis en belang heeft voor de gemeenschap van vandaag. Binnen het cultureel erfgoed wordt een opdeling gemaakt tussen roerend cultureel erfgoed en immaterieel erfgoed. Roerend cultureel erfgoed wordt bewaard in musea, archieven, bibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcentra en dergelijke, die worden beheerd door overheidsinstanties of door uiteenlopende particuliere organisaties of verenigingen. Tot het immaterieel erfgoed behoren minder tastbare dingen zoals verhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten, stoeten, processies.

De Wase Erfgoedprijs bekroont elk jaar drie laureaten en een hoofdwinnaar. Ingezonden projecten worden door een jury beoordeeld op basis van hun verdienste, hun voorbeeldfunctie, hun vernieuwend karakter en hun maatschappelijke relevantie.

Op zaterdag 30 november 2019 vindt de uitreiking plaats van de eerste editie van de Wase Erfgoedprijs. Noteer dit alvast in uw agenda!

Binnenkort volgt het gevarieerde programma van de avond en krijgt u de mogelijkheid om in te schrijven.

Uitreiking Wase Erfgoedprijs
zaterdag 30 november 2019 om 20u
OC ’t Klooster
Brugstraat 11 (ingang)
9120 Beveren

Het reglement van de Wase kan je hier raadplegen.

 


Workshop ErfgoedApp, Augmented reality en Erfgoedbeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.

Daarna gaat u zelf aan de slag en creëert u zelf audiovisuele inhoud die u onmiddellijk kan raadplegen en testen via de ErfgoedApp. U leert hoe u zelf een scenario (spel, tour,…) kan maken via het webbased platform van de ErfgoedApp. U gebruikt hiervoor zowel audiovisuele content, Augmented reality als iBeacons en leert zo in de praktijk hoe deze technologie werkt en hoe u ze kan gebruiken voor uw erfgoedorganisatie.

Deelnemen:

Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen, zodat een persoonlijke begeleiding mogelijk is. De cursus zal niet doorgaan bij minder dan 6 deelnemers. Geïnteresseerden uit andere regio’s kunnen op een wachtlijst worden geplaatst. De doelgroep voor deze workshop bestaat voornamelijk uit medewerkers van archieven, musea, erfgoedbibliotheken of erfgoedverenigingen. Elke organisatie vermeld op de ErfgoedKaart en ErfgoedApp kan informatie aanbieden via de ErfgoedApp.

Voor deze workshop is geen voorkennis nodig.

Deelnemers aan de workshop ErfgoedApp krijgen één ErfgoedBeacon gratis.

Inschrijven voor deze workshop kan via erfgoedcel@interwaas.be.

Praktisch:

Deze workshop zal plaatsvinden op 14 juni 2016. Onthaal is voorzien om 9u30.

De workshop loopt van 10u tot 15u30 met een half uur middagpauze.

De workshop kost 50 euro, syllabus en lunch inbegrepen. De Erfgoedcel Waasland biedt dit echter aan aan de Wase erfgoedzorgers.

Lesgever: Bram Wiercx, Faro.

Locatie:

Erfgoedcel Waasland (Interwaas), Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas.

Groepsaankoop verpakkingsmateriaal

Sinds enkele jaren organiseert het provinciebestuur een groepsaankoop van verpakkings- en conserveringsmateriaal. En met succes: zowel kleine als grote organisaties plaatsten zowel kleine als grote bestellingen. Ze herhalen nu dit aanbod! U kunt hiervoor uiterlijk 5 juni 2017 intekenen.

Groepsaankoop van verpakkings- en conserveringsmateriaal

In het kader van het provinciaal depotbeleid doet het provinciebestuur jaarlijks een groepsaankoop van verpakkings- en conserveringsmateriaal aan de Oost-Vlaamse erfgoedbeheerders: handschoenen, zuurvrije kartonnen dozen, kunststoffen verpakkingsmateriaal…

Wat zijn de voordelen voor jou?

  • Jouw erfgoed krijgt de beste zorgen. De depotconsulenten zijn immers onderlegd om voor elk soort erfgoed het meest geschikte verpakkings- en conserveringsmateriaal te vinden. En als het niet bestaat, maken we het zelf.
  • Jij moet er zelf weinig tijd in steken. Het zijn de depotconsulenten die de markt afzoeken, prijzen vergelijken, afspreken met leveranciers en de bestelling opvolgen. Jij moet alleen afspreken met het provinciebestuur.
  • Je bespaart. Doordat de bestellingen van de Oost-Vlaamse erfgoedbeheerders gebundeld worden, kunnen we onderhandelen over de aankoopprijs en betalen we maar één keer transportkosten. Blijkt een item toch te duur, dan maken we het zelf.
  • Je krijgt de hoeveelheid die je wenst. Soms heb je maar één stuk nodig, maar ben je verplicht om er meteen meerdere bestellen. Ook dit probleem is opgelost met onze groepsaankoop: je kunt ook kleine hoeveelheden bestellen.

Hoe werkt het?

Jaarlijks herhalen we dit aanbod rond eind april. Een overzicht van wat we aanbieden, vind je hier. Dan kan je bestellen via een bestelformulier vóór 5 juni 2017. Eens je bestelling gearriveerd is (rond september), krijg je een seintje en kan je deze komen ophalen in één van de vier afhaalpunten. De factuur ontvang je achteraf.

Financiële bijdrage Erfgoedcel Waasland

De Erfgoedcel Waasland wil graag ter ondersteuning van de erfgoedzorg financieel bijdragen in de aankoop van dit materiaal. Hiervoor wordt gewerkt met een vast percentage:

Als u als Wase organisatie intekent op dit groepsaanbod, krijgt u automatisch achteraf de korting.

Contact

Jan De Smedt
09 267 72 51
erfgoeddepot@oost-vlaanderen.be

dienst Erfgoed
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent