Erfgoeddag een jaar uitgesteld

Erfgoeddag, een van de belangrijkste culturele evenementen van ons land – voorzien op zaterdag 25 en zondag 26 april – kan dit jaar
niet doorgaan. De risico’s voor de gezondheid van de organisatoren en bezoekers zijn te groot. Toch zijn de voorbereidingen voor deze editie, in het teken van ‘De Nacht’, niet vergeefs. De cultureel-erfgoedsector wordt uitgenodigd om zijn inspanningen te laten renderen in 2021. Dan zal het evenement plaatsvinden op zaterdag 24 en zondag 25 april.

Waarom deze ingrijpende beslissing?
Net zoals de rest van de wereld volgt FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed – de organisatie die de coördinatie van het evenement verzorgt – de coronacrisis op de voet. Het spreekt voor zich dat het welzijn van de tienduizenden bezoekers en de meer dan 615 erfgoedorganisaties primeert. Ook kwamen er uit de erfgoedsector zelf meer en meer signalen dat de meer dan 885 geplande en zorgvuldig voorbereide activiteiten maar beter niet konden doorgaan. De grootste voorzichtigheid is immers geboden.

Wat met Erfgoeddag 2021?
In nauw overleg met stakeholders uit de cultureel-erfgoedsector is beslist om het thema van dit jaar in 2021 te hernemen. Op die manier kunnen de voorbereidende inspanningen renderen. Het vooropgestelde thema van 2021 – Onderwijs – wordt eveneens verschoven. Gezien de coronacrisis een grote impact heeft op het onderwijs, is het nu al duidelijk dat de voorbereidingstijd voor een echte samenwerking tussen de onderwijs- en cultureel-erfgoedsector te kort is. Met andere woorden: het is uitkijken naar de 21e editie van Erfgoeddag, op 24 en 25 april 2021 in het teken van De Nacht. Over Erfgoeddag 2022 volgt binnenkort meer informatie.

Volg Erfgoeddag en FARO
Blijf op de hoogte van Erfgoeddag via www.faro.be/erfgoeddag en de diverse socialemediakanalen. U vindt daar dagelijks nieuwe berichten.

WODE 2020

In 2007-2008 voerde Erfgoedcel Waasland onderzoek naar het cultureel erfgoed in het Waasland waarbij een grootschalige inventaris op deelcollectieniveau werd gemaakt. Dat onderzoek kreeg de naam WODE die staat voor Wetenschappelijk Onderzoek naar Deelcollecties Erfgoed in het Land van Waas en is hier te lezen. Op basis van dat onderzoek heeft de Erfgoedcel de voorbije jaren haar beleid beter kunnen afstemmen op de noden van de verschillende organisaties, onder andere via aangepaste vormingen.

Na meer dan tien jaar is het tijd voor een actualisering van dat onderzoek.  Dit jaar, 2020, is ook een sleutelmoment voor de erfgoedcel omdat ze de aanvraag voor een Cultureel-erfgoedconvenant 2021-2026 voorbereidt. De resultaten van het geactualiseerde onderzoek helpen de erfgoedcel een nieuw beleid uit te stippelen op basis van de noden van de Wase erfgoedgemeenschappen.

WODE 2020 wil niet alleen de data uit 2008 actualiseren, maar ook nieuwe data verzamelen van de recent toegetreden gemeenten Moerbeke en Zwijndrecht en dieper ingaan op religieus-, polder- en immaterieel erfgoed. De dataverzameling zal hoofdzakelijk via online bevragingen gebeuren en het is van belang om zoveel mogelijk correct ingevulde vragenlijsten te ontvangen. Slechts op die manier kunnen we een volledig beeld van het Wase Erfgoed vormen!

U doet toch ook mee wanneer uw organisatie wordt aangeschreven? Wij hopen alvast op uw enthousiaste medewerking om zo, samen met de erfgoedcel, mee te sleutelen aan een nog betere toekomst voor het Wase erfgoed!

Volg de voortgang van het project op onze facebookpagina “Erfgoedcel Waasland”.

De erfgoedsector en het coronavirus/Covid-19

De erfgoedsector staat niet stil!

Op deze pagina bieden we een overzicht aan voor de Wase erfgoedspelers over alles wat met de coronamaatregelen en de cultuur- en erfgoedsector te maken heeft. Welke maatregelen gelden er nu en hoe gaan we daar het best mee om?  Deze vragen willen we graag beantwoorden door een verzameling aan actuele tips & tricks ter uwer beschikking te stellen. Voor verdere vragen mag u de erfgoedcel natuurlijk altijd contacteren en daarnaast delen we met plezier alle Wase erfgoedinitiatieven- en activiteiten via onze kanalen, dus twijfel niet om extra info of vragen te mailen naar [email protected].

 • Vanaf 2 november gaat de cultuursector op slot.  Enkel de bibliotheken blijven open. De federale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te stoppen overstijgen het bestaande basisprotocol voor de sector. De geldende, federale maatregelen voor de sport en vrije tijdssector vind je op deze pagina.
 • De huidige coronamaatregelen rekenen 65-plussers vrijwel automatisch tot de kwetsbare groep, iets waarover de voorbije periode erg vaak opmerkingen te horen waren. Een charter biedt richtlijnen voor ouderen en organisaties. Eind augustus kreeg dit charter ook een update.
 • FARO publiceerde samen met PARCUM en een aantal erfgoedcellen een advies voor het heropstarten van de vrijwilligerswerking voor de inventarisatie van religieus erfgoed. Deze voorzorgsmaatregelen kunnen helpen om een gepersonaliseerd draaiboek op te stellen voor erfgoedwerkingen die de inventarisatie van religieus erfgoed in parochiekerken willen hervatten. In dit document vind je alles terug.
 • Erfgoedactiviteiten kunnen terug doorgaan met een beperkt publiek. Wetenschappelijke experts, gespecialiseerde onderzoekers en de Alliantie van Belgische Event Federaties ontwikkelden en lanceerden daarom het COVID Event Risk Model. Met dit model kan je inzicht verwerven in het COVID-veiligheidsrisico van elk event, dus neem zeker eens een kijkje op de website.
 • Histories vzw roept op aan de erfgoedverenigingen die schade leden door de coronacrisis om contact op te nemen met de cultuurdienst van hun stad of gemeente. Die ontvangt namelijk middelen uit het Noodfonds van minister Jambon om lokale actoren te helpen. Elke gemeente beslist autonoom over de besteding van deze middelen. Je doet er dus goed aan om je nu al te informeren over de mogelijkheden en procedure. Meer informatie vind je hier.
 • Publiq, museumPASSmusées en drie Vlaamse universiteiten deden de afgelopen maanden een publieksonderzoek naar cultuur- en vrijetijdsparticipatie in coronatijden. De onderzoeksresultaten zijn  hier te vinden.
 • Ook niet-erkende musea kunnen vanaf 8 juni 2020 hun deuren openen voor bezoekers! Meer info hierover is te vinden op de website van FARO. Zij houden overigens ook een overzicht bij van welke musea terug open zijn. Op de website van Histories VZW kan je ook terecht om de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad omtrent lokale musea te raadplegen.
 • Vanuit verschillende hoeken wordt opgeroepen om het leven tijdens de coronamaatregelen en de lockdownperiode te documenteren. Zo richtte Erfgoedcel Waasland de Facebookgroep Camera Corona op waar beelden uit het Waasland ten tijde van COVID-19 worden gepost. Histories VZW zette een aantal handige tips op een rij over hoe en waarom we deze periode moeten documenteren, en verzamelde ook goede voorbeelden (waaronder enkele uit het Waasland) die als inspiratie kunnen dienen.
 • De Federatie sociaal-cultureel werk doet een oproep naar steden en gemeenten om lokale verenigingen door de coronacrisis te loodsen: “De coronacrisis hakt er bij lokale verenigingen en organisaties zwaar in, terwijl ze ook op dit moment hun grote meerwaarde voor het sociaal weefsel blijven waarmaken. Daarom roepen de vrijetijdssectoren sport, kunst, cultuur en jeugd samen met erfgoedorganisaties en het circuscentrum lokale besturen op om deze verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Ze stellen een 8-punten plan voor waar elk lokaal bestuur dat het goed voor heeft met hun lokaal verenigingsleven mee aan de slag kan.” Daarnaast berichtte de Federatie sociaal-cultureel werk ook tips voor de voorbereidingen van een mogelijke heropstart, zoals het doorvoeren van een annulatiebeleid, een gefaseerde heropstart en gidsen om veilig terug aan het werk te kunnen. Deze tips vind je hier.
 • Een overzicht van de coronamaatregelen en de gevolgen daarvan voor cultuur, sport, vrije tijd en toerisme is hier te vinden.
 • Histories VZW staat paraat voor alle erfgoedvrijwilligers- en verenigingen en verzamelde daarom hier antwoorden op veelgestelde vragen en nuttige informatie die van pas kunnen komen, zowel tijdens als na de coronalockdown.

Erfgoedcel Waasland ten tijde van Covid-19

Het Overlegcomité treft maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus/Covid-19 tegen te gaan. Daardoor wordt de dienstverlening van de Erfgoedcel Waasland aangepast.

 • De werking van de Erfgoedcel Waasland wordt verder gezet, maar dan voornamelijk van thuis uit. We blijven bereikbaar via telefoon en e-mail.
 • Het ophalen en terugbrengen van Keuvelkoffers, Praatvaliezen, opnameapparatuur en materiaal voor behoud en beheer wordt tijdelijk opgeschort.

De Erfgoedcel blijft dus bereikbaar voor al je erfgoedvragen. In het geval dat even niet lukt, nemen we zelf zo snel mogelijk terug contact op.