Webinar ‘Help! Een nieuwe vzw-wetgeving!’.

In samenwerking met Histories organiseert de erfgoedcel op dinsdagavond 27 oktober de webinar ‘Help! Een nieuwe vzw-wetgeving!’.

Sinds 1 mei 2019 is er een nieuwe wetgeving van kracht voor vzw’s. Wat is er veranderd? Wat zijn de nieuwe verplichtingen? Hoe breng je jouw vzw in regel? Tegen wanneer moeten vzw’s in orde zijn? Wat zijn de basisvoorwaarden voor een gezond en haalbaar vzw-beheer? Wat betekent het dat de overheid vzw’s wettelijk als ondernemingen beschouwt? Wat zijn de voordelen om vzw te blijven/worden? Wat zijn hierbij erfgoedgerelateerde voorbeelden of aandachtspunten? Je krijgt tijdens deze infosessie een antwoord op al jouw vragen.

Deze online vorming richt zich tot (erfgoed)verenigingen en gemeenschappen die vragen hebben over hun wettelijk statuut en de nieuwe vzw-wetgeving. Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro. Voor deelnemers uit het Waasland is de vorming gratis.

Datum: Dinsdag 27 oktober 2020

Tijdstip: 19.30u.-22u.

Meer info en inschrijven via deze link .

Inspiratiedag Cultuurregio Waasland

Vrijdag 13 september 2019 van 9u30 tot 16:30 uur

CC Ter Vesten Gravenplein 2 te Beveren

Broed je op een cultureel plan met een bovenlokale uitstraling binnen het Waasland? Of wil je gelijkgezinden ontmoeten rond een thema om een project op te starten? Wil je het Waasland veroveren met een initiatief?

Alle medewerkers van de cultuur- en gemeenschapscentra, de cultuur- en vrijetijdsdiensten, de bibliotheken, erfgoedmedewerkers, centra voor volwassenenonderwijs, socio-culturele organisaties, cultuurgangmakers, leden lokale adviesraden … zijn welkom

Ontdek het volledig dagaanbod met inspirerende lezingen, workshops en sessies hier .

Gratis inschrijven kan tot en met 10 september 2019 via e-mail [email protected]

Graag met melding van naam, gemeente en organisatie.