Webinar ‘Help! Een nieuwe vzw-wetgeving!’.

In samenwerking met Histories organiseert de erfgoedcel op dinsdagavond 27 oktober de webinar ‘Help! Een nieuwe vzw-wetgeving!’.

Sinds 1 mei 2019 is er een nieuwe wetgeving van kracht voor vzw’s. Wat is er veranderd? Wat zijn de nieuwe verplichtingen? Hoe breng je jouw vzw in regel? Tegen wanneer moeten vzw’s in orde zijn? Wat zijn de basisvoorwaarden voor een gezond en haalbaar vzw-beheer? Wat betekent het dat de overheid vzw’s wettelijk als ondernemingen beschouwt? Wat zijn de voordelen om vzw te blijven/worden? Wat zijn hierbij erfgoedgerelateerde voorbeelden of aandachtspunten? Je krijgt tijdens deze infosessie een antwoord op al jouw vragen.

Deze online vorming richt zich tot (erfgoed)verenigingen en gemeenschappen die vragen hebben over hun wettelijk statuut en de nieuwe vzw-wetgeving. Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro. Voor deelnemers uit het Waasland is de vorming gratis.

Datum: Dinsdag 27 oktober 2020

Tijdstip: 19.30u.-22u.

Meer info en inschrijven via deze link .

Inspiratiedag Cultuurregio Waasland

Vrijdag 13 september 2019 van 9u30 tot 16:30 uur

CC Ter Vesten Gravenplein 2 te Beveren

Broed je op een cultureel plan met een bovenlokale uitstraling binnen het Waasland? Of wil je gelijkgezinden ontmoeten rond een thema om een project op te starten? Wil je het Waasland veroveren met een initiatief?

Alle medewerkers van de cultuur- en gemeenschapscentra, de cultuur- en vrijetijdsdiensten, de bibliotheken, erfgoedmedewerkers, centra voor volwassenenonderwijs, socio-culturele organisaties, cultuurgangmakers, leden lokale adviesraden … zijn welkom

Ontdek het volledig dagaanbod met inspirerende lezingen, workshops en sessies hier .

Gratis inschrijven kan tot en met 10 september 2019 via e-mail [email protected]

Graag met melding van naam, gemeente en organisatie.

 

De Wase Erfgoedprijs

Erfpunt en Erfgoedcel Waasland bundelen de krachten en riepen samen in het voorjaar van 2019 de Wase Erfgoedprijs  in het leven. Met het toekennen van de Wase Erfgoedprijs willen we de aandacht vestigen op bijzondere projecten over het Wase erfgoed in de ruimste betekenis van het woord. We zoeken projecten die in het Waasland of daarbuiten werden gerealiseerd en die op de een of andere manier bijdragen tot de verruiming en de verdieping van de kennis betreffende het Wase erfgoed en de bekendmaking ervan. De Wase Erfgoedprijs wordt jaarlijks afwisselend uitgereikt aan een project binnen het cultureel erfgoed en aan een project binnen onroerend erfgoed. Wie een gemengd project heeft, dat zowel cultureel als onroerend erfgoed omvat, kan kiezen in welk jaar hij of zij indient.

Heemkundige Kring Wissekerke sleepte met het erfgoedproject ‘Herdenking 11/11/1918’ de allereerste Wase Erfgoedprijs in de wacht. De winnaar ontving op zaterdag 30 november in OC ‘t Klooster in Vrasene een handgemaakte trofee en een geldprijs van 1.000€. Heemkundige kring Wissekerke realiseerde met Herdenking 11/11/1918 enkele uitzonderlijke projecten in Bazel: een live huldeconcert in de kerk met harmonie Al Vloeiend Groeiende, een gesproken evocatie van de oorlog, een voorstelling van de gesneuvelden via projectie en de aanplant van een nieuwe vrijheidsboom. Het publiek werd betrokken bij de viering van 11 november en ontdekte, beleefde en creëerde erfgoed.

Naast de winnaar ontvingen twee laureaten ieder 500€. Eerste laureaat is de monografie ‘De geheimen van het Gravenkasteel’ van Kevin Poschet. Aan de hand van meeslepende kaderverhalen neemt Kevin Poschet de lezer in De geheimen van het Gravenkasteel mee naar de vervlogen wereld van kasteleins en bouwmeesters, graven en gravinnen, ridders en opstandige steden, waardoor de ruïne stilaan weer tot leven komt en haar geheimen prijsgeeft. Dit boek is de eerste monografie over het verdwenen kasteel van Rupelmonde, waarvan de meeste mensen enkel de nog bestaande Graventoren kennen. Voor het eerst sinds haar verdwijning kon een visuele voorstelling gemaakt worden van de burcht, wat resulteerde in een prachtige 3D-reconstructie van Rik Vermeir.

Tweede laureaat is het literaire project ‘Klinkers’ van deBib Sint-Niklaas. Het project Klinkers, het verhaal van een stad van deBib Sint-Niklaas wekt de straten, de markt, de pleintjes en gebouwen van Sint-Niklaas tot leven in de vorm van verhalen en sprekende beelden. Verhalen die het verleden oproepen en een unieke blik bieden op de geschiedenis van Sint-Niklaas biedt. Verhalen geschreven door al wie over de straatstenen loopt, rijdt, wandelt en kuiert. Doorleefde en unieke verhalen die nergens ‘te boek’ staan.

Tijdens de uitreiking van de Wase Erfgoedprijs werd eveneens iemand beloond met een prijs voor ‘algemene verdienste voor het Wase erfgoed’ ging in 2019 naar dhr. Hilaire Liebaut (°1939).  In tijden wanneer er in Vlaanderen van erfgoed(werking) nauwelijks sprake was, heeft hij als voorzitter van de culturele raad (1968-1970), schepen van cultuur (1971-1976) en burgemeester (1977-1995) van Lokeren de stad op dat terrein op de kaart gezet. Hij gaf als voorzitter vanaf 2001 de erfgoed- en bewaarbibliotheek Bibliotheca Wasiana een gezicht en dynamiseerde de werking. Als fractieleider van CD&V in de Oost-Vlaamse provincieraad (1987-2012) bepleitte hij altijd ruime aandacht voor cultuur, kunst en erfgoed. Hilaire Liebaut mag sinds 1967 een lange lijst van historische publicaties over Lokeren en het Waasland op zijn naam zetten en doet nog steeds historisch onderzoek.

In 2020 ligt de focus op onroerend erfgoed. De Wase Erfgoedprijs bekroont elk jaar drie laureaten en een hoofdwinnaar. Ingezonden projecten worden door een jury beoordeeld op basis van hun verdienste, hun voorbeeldfunctie, hun vernieuwend karakter en hun maatschappelijke relevantie. Het reglement van de Wase kan je hier raadplegen.

 


Workshop ErfgoedApp, Augmented reality en Erfgoedbeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.

Daarna gaat u zelf aan de slag en creëert u zelf audiovisuele inhoud die u onmiddellijk kan raadplegen en testen via de ErfgoedApp. U leert hoe u zelf een scenario (spel, tour,…) kan maken via het webbased platform van de ErfgoedApp. U gebruikt hiervoor zowel audiovisuele content, Augmented reality als iBeacons en leert zo in de praktijk hoe deze technologie werkt en hoe u ze kan gebruiken voor uw erfgoedorganisatie.

Deelnemen:

Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen, zodat een persoonlijke begeleiding mogelijk is. De cursus zal niet doorgaan bij minder dan 6 deelnemers. Geïnteresseerden uit andere regio’s kunnen op een wachtlijst worden geplaatst. De doelgroep voor deze workshop bestaat voornamelijk uit medewerkers van archieven, musea, erfgoedbibliotheken of erfgoedverenigingen. Elke organisatie vermeld op de ErfgoedKaart en ErfgoedApp kan informatie aanbieden via de ErfgoedApp.

Voor deze workshop is geen voorkennis nodig.

Deelnemers aan de workshop ErfgoedApp krijgen één ErfgoedBeacon gratis.

Inschrijven voor deze workshop kan via [email protected]

Praktisch:

Deze workshop zal plaatsvinden op 14 juni 2016. Onthaal is voorzien om 9u30.

De workshop loopt van 10u tot 15u30 met een half uur middagpauze.

De workshop kost 50 euro, syllabus en lunch inbegrepen. De Erfgoedcel Waasland biedt dit echter aan aan de Wase erfgoedzorgers.

Lesgever: Bram Wiercx, Faro.

Locatie:

Erfgoedcel Waasland (Interwaas), Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas.

Groepsaankoop verpakkingsmateriaal

Sinds enkele jaren organiseert het provinciebestuur een groepsaankoop van verpakkings- en conserveringsmateriaal. En met succes: zowel kleine als grote organisaties plaatsten zowel kleine als grote bestellingen. Ze herhalen nu dit aanbod! U kunt hiervoor uiterlijk 5 juni 2017 intekenen.

Groepsaankoop van verpakkings- en conserveringsmateriaal

In het kader van het provinciaal depotbeleid doet het provinciebestuur jaarlijks een groepsaankoop van verpakkings- en conserveringsmateriaal aan de Oost-Vlaamse erfgoedbeheerders: handschoenen, zuurvrije kartonnen dozen, kunststoffen verpakkingsmateriaal…

Wat zijn de voordelen voor jou?

  • Jouw erfgoed krijgt de beste zorgen. De depotconsulenten zijn immers onderlegd om voor elk soort erfgoed het meest geschikte verpakkings- en conserveringsmateriaal te vinden. En als het niet bestaat, maken we het zelf.
  • Jij moet er zelf weinig tijd in steken. Het zijn de depotconsulenten die de markt afzoeken, prijzen vergelijken, afspreken met leveranciers en de bestelling opvolgen. Jij moet alleen afspreken met het provinciebestuur.
  • Je bespaart. Doordat de bestellingen van de Oost-Vlaamse erfgoedbeheerders gebundeld worden, kunnen we onderhandelen over de aankoopprijs en betalen we maar één keer transportkosten. Blijkt een item toch te duur, dan maken we het zelf.
  • Je krijgt de hoeveelheid die je wenst. Soms heb je maar één stuk nodig, maar ben je verplicht om er meteen meerdere bestellen. Ook dit probleem is opgelost met onze groepsaankoop: je kunt ook kleine hoeveelheden bestellen.

Hoe werkt het?

Jaarlijks herhalen we dit aanbod rond eind april. Een overzicht van wat we aanbieden, vind je hier. Dan kan je bestellen via een bestelformulier vóór 5 juni 2017. Eens je bestelling gearriveerd is (rond september), krijg je een seintje en kan je deze komen ophalen in één van de vier afhaalpunten. De factuur ontvang je achteraf.

Financiële bijdrage Erfgoedcel Waasland

De Erfgoedcel Waasland wil graag ter ondersteuning van de erfgoedzorg financieel bijdragen in de aankoop van dit materiaal. Hiervoor wordt gewerkt met een vast percentage:

Als u als Wase organisatie intekent op dit groepsaanbod, krijgt u automatisch achteraf de korting.

Contact

Jan De Smedt
09 267 72 51
[email protected]

dienst Erfgoed
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent