Erfgoedcellen: gangmakers voor cultureel erfgoed

Sinds 2005 zet de Erfgoedcel Waasland zich in voor het culturele erfgoed in en uit het Waasland en iedereen die er mee is begaan. Dit doen we sinds jaar en dag zij-aan-zij met de andere erfgoedcellen.

De 27 erfgoedcellen in Vlaanderen en Brussel werken samen met maar liefst 211 lokale besturen: goed voor 6,2 miljoen inwoners en een enorme rijkdom en diversiteit aan cultureel erfgoed. Na de verkiezingen van 9 juni 2024 en de start van de nieuwe Vlaamse legislatuur stellen de erfgoedcellen hun werking (opnieuw) voor.

Wat doen de erfgoedcellen? Wie zijn hun partners? Welke ambities en verwachtingen koesteren de erfgoedcellen voor de toekomst? Met de ‘Erfgoedcellen: gangmakers voor cultureel erfgoed’ zetten de erfgoedcellen hun belang en toekomst in de verf en roepen ze de Vlaamse Overheid op om hun engagement ten volle op te nemen en de nodige middelen te voorzien. Zo kunnen de erfgoedcellen, samen met de hele cultureel-erfgoedsector, werk maken van een breed gedragen, sterk verankerd en ambitieus erfgoedbeleid.