UNESCO Global Geopark Schelde Delta

Het Belgisch-Nederlandse Geopark Schelde Delta ontvangt officieel het UNESCO Global Geopark keurmerk!

Dat betekent dat UNESCO het gebied van het Schelde estuarium geologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk zó uniek vindt dat de regio zich voortaan een UNESCO Global Geopark mag noemen en opgenomen is in het internationale UNESCO Global Geopark Network. Dit samen met onder meer de zwarte vulkanische stranden van Lanzarote, de geothermische activiteiten van Ijsland, en een van de diepste canyons van de wereld: Colcan in Peru.

Unieke regio

Nergens ter wereld is de wisselwerking tussen mens en water -de samenwerking én de tegenwerking- nog zo zichtbaar in het landschap als in de Vlaams-Nederlandse Schelde Delta. Een evenwicht vinden tussen het goede en het nodige in dit dynamische landschap is moeilijk, en verdient alle aandacht die een Geoparkstatus biedt.

Grensoverschrijdend netwerk

Vijf provincies (Zeeland, Noord-Brabant, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen) zijn initiatiefnemers voor het stevige aanvraagdossier en werken hiervoor samen met meer dan 60 gemeentebesturen, kennisinstellingen (zoals HZ/UGent), musea (zoals het Mercatormuseum in Sint-Niklaas) en de toeristische diensten… Een huzarenstukje van publiek-private, internationale samenwerking. Erfgoedcel Waasland (Interwaas) is één van deze partners.

50 miljoen jaar jong

Het huidige landschap van Geopark Schelde Delta is een verhaal van 50 miljoen jaar bodemdaling en -opheffing, van stijging en van daling van de zeespiegel, van getijdenwateren, rivieren en klimaatverandering. Daarnaast toont het de afwisselende rol van natuurlijke processen en menselijke invloeden van de laatste tweeduizend jaar: de Deltawerken, kleiputten voor de baksteennijverheid, turfwinning voor energie en zout, houtkap voor de bouw, gecontroleerde overstromingsgebieden (Sigmaplan)…

Internationaal keurmerk voor geologie

Een erkenning als UNESCO Geopark is een keurmerk dat internationale aandacht schenkt aan het geologisch erfgoed van een gebied, en de daarmee samenhangende cultuurhistorie. Dit geeft initiatieven voor onderzoek, natuur- en landschapsbeheer en duurzaam toerisme dan ook meer kans op (Europese) fondsen. UNESCO hecht ook veel belang aan de educatie, de lokale tradities en de holistische aanpak van de geoparken.

Ontdek het zelf

Profiteer van de lente en de aankomende zomer en wandel of fiets een van de vele interessante routes om het Unesco Global Geopark Schelde Delta te ontdekken: https://scheldedelta.eu/nl/ontdek-unesco-global-geopark

Lees meer informatie op www.scheldedelta.eu