In samenwerking met de Stad Sint-Niklaas, Bibliotheca Wasiana en de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) start de Erfgoedcel Waasland met het digitaliseren en / of microfilmeren van Het Vrije Waasland (totaal ca. 100 000 pagina’s) digitaliseren en/of microfilmeren.

In 2017 is daarom een offerte-aanvraag uitgeschreven om de jaargangen van 1944 tot en met 1970, die ca. 22 500 pagina’s telt, te digitaliseren en/of microfilmeren. Doel is alle digitale kopieën van deze jaargangen in bezit te hebben tegen 1 september 2017 en alles te ontsluiten in november 2017, gelijktijdig met de geplande tentoonstelling rond Het Vrije Waasland.