Inter_Linie

Vanaf 2023 slaan zes erfgoedcellen de handen in elkaar om het militair erfgoed van de ‘Vesting Antwerpen’ opnieuw onder de aandacht te brengen. We gaan daarbij als matchmaker aan de slag, en zoeken kunstenaars en artiesten die zich door de historische forten en schansen willen laten inspireren.

Vesting Antwerpen

‘Vesting Antwerpen’ is de verzamelnaam voor alle verdedigingswerken in en om Antwerpen, van het middeleeuwse Steen tot de Hoofdweerstandstelling (of ‘20 kilometer gordel’) uit de twintigste eeuw, waarvan er zich een aantal in het Waasland bevinden.

Heel wat van de forten zijn nog (of opnieuw) in gebruik of hebben doorheen de jaren een grote natuurwaarde gekregen, niet in het minst als ‘herberg’ voor vleermuizenkolonies. Maar een aantal plekken kregen een (socio-)culturele of toeristische invulling. In de loop van 2023 en 2024 bekijken we welke locaties geschikt zijn voor een kunstingreep of cultureel evenement, en welke creatieve geesten hierdoor worden aangetrokken.

Vanaf 2024 start ook het publieksluik. Via evenementen, open ateliers of wandel- en fietstochten stellen we de creaties op de verschillende locaties open voor het publiek.

Inter_Linie loopt tot december 2025 en krijgt de steun van Vlaanderen.

Een samenwerking van erfgoedcellen

De zes betrokken erfgoedcellen zijn:

  • Erfgoedcel Waasland
  • Erfgoed Voorkempen
  • ErfgoedLab Antwerpen
  • Erfgoedcel Rivier&Land
  • Erfgoed Zuidrand
  • Erfgoedcel Kempens Karakter