Colloquium: Meer dan de muze Clio!?... Vrouwelijke historici over lokale en regionale geschiedschrijving

Op zaterdagnamiddag 19 november 2022  organiseren we het colloquium “Meer dan de muze Clio!?… Vrouwelijke historici over lokale en regionale geschiedschrijving” in Waasmunster. We vieren de 125ste uitgave van De Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW). Voor deze feestelijke gelegenheid zijn vrouwelijke historici aan het woord over geschiedschrijving over vrouwen in een lokale of regionale context. De boeiende namiddag vindt plaats in het prachtige kader van de Abdij van Roosenberg, een modernistische architecturale parel in het Waasland, ontworpen door de Nederlander Dom Hans van der Laan. Niet toevallig is dat een voormalig vrouwenklooster. Het colloquium is een gezamenlijke organisatie van de KOKW en de Erfgoedcel Waasland.

Praktisch

Organisatie: Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW) en de Erfgoedcel Waasland.

Datum: zaterdag 19 november 2022, vanaf 13:30 uur.

Locatie: Abdij van Roosenberg (Oudeheerweg-Heide 3, 9250 Waasmunster); klik hier voor meer info over bereikbaarheid.

Prijs: 15 euro p.p., koffiepauze en receptie inbegrepen; gratis toegang voor student op vertoon van hun studentenkaart. Overschrijven kan op het rekeningnummer van de KOKW: BE50 8508 3519 1418 met vermelding “Colloquium 19 november 2022 + naam deelnemer(s)”.

Inschrijven: inschrijven is verplicht en kan tot woensdag 9 november via onderstaand inschrijvingsformulier.

Opzet en achtergrond

De KOKW, een van de oudste geschiedkundige kringen van Vlaanderen, heeft reden tot feesten. Bij de oprichting van de Kring in 1861 was het één van de doelstellingen om een jaarlijkse publicatie uit te geven: De Annalen. Die zijn ondertussen aan de 125ste uitgave toe. Tijd voor een feestelijk moment dus op zaterdag 19 november 2022 op een bijzondere locatie: de Roosenbergabdij in Waasmunster.

Deze locatie is niet toevallig gekozen. Is Waasmunster niet de moederparochie van het Land van Waas? Dankt Sint-Niklaas zijn ontstaan en groei niet aan twee Vlaamse gravinnen? Wat laten de vrouwelijke kloosterlingen van de Roosenbergabdij na? Welke persoonlijke notities hebben adellijke vrouwen uit Beveren opgetekend? En wat met het aantal straatnamen genoemd naar opmerkelijke vrouwen?

Vrouwen zijn alom aanwezig in de geschiedenis van onze regio en verdienen een plek op de onderzoekstafel van de historicus. Toch staan ze niet op het voorplan als men de regionale heemkundige tijdschriften erop naslaat. Artikels over vrouwen zijn schaars, in het bijzonder over hen die geen vooraanstaande plaats in de maatschappij hebben bekleed. En wie schrijft dan eens een artikel… Jawel, meestal een man.

Tijdens het colloquium buigen vier vrouwelijke historici zich over deze vraagstelling. Vanuit hun academische onderzoeksgebied (Heidi Deneweth, Kaat Cappelle) of vanuit hun lokale rol als archivaris (Carine Goossens) of heemkundige (Jacqueline Baetens) gaan deze panelleden met elkaar in gesprek, onder leiding van moderator Kaat Wils. Gita Deneckere sluit af met een bredere kijk op de onderzoeksvragen.

Met dit programma toont de KOKW aan dat lokale geschiedschrijving ook een maatschappelijke relevantie heeft. Geschiedschrijving handelt over het verleden maar is een product van de tijd waarin ze wordt geschreven. De weg ligt open om vanuit de hedendaagse realiteit het Wase verleden verder te onderzoeken en hierover te blijven publiceren… in de Annalen!

Programma

13:30Ontvangst

14:00 Inleiding door Patty De Meester (KOKW en Stadsarchief Sint-Niklaas)

14:15Voorstelling en toelichting bij het centrale thema door historici

  • Jacqueline Baetens (Heemkring De Souvereinen Lokeren)
  •  Kaat Cappelle (Rijksarchief Gent)
  • Heidi Deneweth (VUB)
  • Carine Goossens (Gemeentearchief Beveren)

15:15Koffiepauze

15:45 – Forumgesprek onder leiding van Kaat Wils (KU Leuven)

17:00 – Slottoespraak door Gita Deneckere (UGent)

17:30 – Receptie

18:30 – Voorzien einde