Nieuwe Tijdingen

In functie van de registratie en verpakking van de kranten vond op 30 mei 2023 bij Bibliotheca Wasiana een workshop voor de 6 Wase collectiehouders plaats.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken en meemoo bouwen samen met collectiebeherende organisaties aan Nieuwe Tijdingen: een overkoepelend Vlaams programma voor de digitalisering, ontsluiting en archivering van het bedreigde Vlaamse krantenerfgoed. Het project valoriseert bestaande digitale krantencollecties en maakt ze via een performante centrale toegang beschikbaar voor een breed publiek in Vlaanderen en daarbuiten. Tegen 2024 zal er een goede infrastructuur zijn voor krantendigitalisering op grote schaal.

Rol van de Erfgoedcel Waasland

De Erfgoedcel Waasland is partner van  dit project, waarbij 25.000 Wase krantenpagina’s van 6 collectiebeheerders worden gedigitaliseerd. Het gaat om volgende edities:

  • ‘De volksvriend’, 1857 en 1890 (KOKW) 
  • ‘Gazette van Beveren-Waas ‘, 1915-1968 (Gemeentearchief Beveren)
  •  ‘Gazet van Stekene’, 1898-1963 (Heemkundige Kring d’Euzie)
  • ‘Gazette van Temsche’, 1876-1878 (Gemeentearchief Temse)
  • ‘Lokersch Weekblad’, 1933-1935 en ‘De Durme’, 1937 (Stadsarchief Lokeren)
  • ‘Onze Stad’, 1902-1913  (Bibliotheca Wasiana)

De komende maanden zullen de collectiehouders registreren en verpakken. Komend najaar volgt het transport en de digitalisering van de kranten.