Potige Polders

Weemaes – Guido Van Poucke

Meestal stellen we ons bij polders uitgestrekte akkers voor, omringd door dijken en vechtend tegen het water, maar dat is slechts één manier om ernaar te kijken… Het Waasland telt veel polders en waterlanden en minstens evenveel gezichtspunten. Langs de landbouwgronden zijn er kreken voor visvangst en meersen waar hooi of wijmen werden geteeld. Overstromingen brachten vernieling maar voerden ook vruchtbaar slib op de velden.

In het verleden maakten deze polders al veel verandering mee, en ook vandaag staan een aantal van de Wase waterlanden voor grote veranderingen. Het project Potige Polders wilde te midden van zoveel verandering het verdwenen en verdwijnende leven op en langs de Wase polders documenteren, in beeld brengen en zo bewaren voor de toekomst. Door een blik te werpen op het verleden, kunnen we misschien ook de veranderingen van vandaag in een nieuw daglicht zien.

Klik hier voor een meer gedetailleerde uiteenzetting van het project, inclusief literatuurlijst.

Uitleenbare tentoonstelling

De Erfgoedcel Waasland werkte een uitleenbare postertentoonstelling uit die het verhaal brengt van de Wase polders en wateringen, in woord en beeld. Deze tentoonstelling bestaat uit 9 posters op A2-formaat, die telkens historisch beeldmateriaal koppelen aan duidende teksten. Meer over de tentoonstelling en het ontlenen ervan vind je bij Uitleenbare tentoonstellingen.

Fotocollecties Erfgoedbank

De Erfgoedbank Waasland brengt heel wat historisch beeldmateriaal samen met betrekking tot de Wase polders, met thema’s zoals Overstromingen, Verdwenen polders en Werken in de polder. Via de waaserfgoed.be kan je ook kaarten en kaartboeken inkijken: zie bijvoorbeeld het thema Wase cartografie.

Polderboek

De Erfgoedcel Waasland bracht in het kader van Potige Polders het boek Van Brouck tot Dyckagie: Vijf eeuwen Wase polders uit, in samenwerking met het Centrum voor Agrarische Geschiedenis.

Maar liefst 13 auteurs zich over allerhande aspecten van de geschiedenis van de Wase polders, van de vroegmoderne poldercartografie tot het leven en werken in de Prosperpolder tijdens de 19de en 20ste eeuw. Het is rijkelijk geïllustreerd met historisch beeldmateriaal uit verschillende streekcollecties.

Het boek is niet langer in druk, maar je kan het ontlenen via de Bib.