Sint-Antoniusvieringen in Vlaanderen - Help ze te laten erkennen als immaterieel erfgoed!

Op 17 januari wordt de heilige Antonius-Abt, ‘Toontje met het varken’, gevierd. Deze Sint-Antoniusvieringen zijn heuse volksfeesten. Jaarlijks nemen duizenden mensen uit verschillende dorpen en verenigingen hieraan deel. Met als belangrijk element de verkoop van varkenskoppen. 

Op initiatief van enkele verenigingen, willen Centrum Agrarische Geschiedenis, Histories en PARCUM de Sint-Antoniusvieringen in Vlaanderen laten erkennen als immaterieel cultureel erfgoed. Samen met zoveel mogelijk lokale vieringen.

Hoe kan jij helpen? Het is belangrijk voor de erkenning om aan te tonen dat de Sint-Antoniusvieringen een breed gedragen fenomeen zijn. Daarom lanceren we een bevraging. Ben jij van ver of dichtbij betrokken bij een Sint-Antoniusviering? Of vind jij dat deze traditie niet mag verloren gaan? Vul dan de bevraging in. Organiseer je zelf jaarlijks een viering? Bespreek dan zeker met het organiserend comité om een registratie in de feestendatabank van Histories te realiseren om zo het erkenningsdossier mee te vervolledigen!

Contact

Laura Danckaert, Centrum voor Agrarische Geschiedenis, laura.danckaert@cagnet.be , 016 37 21 90

Julie Aerts, PARCUM, julie.aerts@parcum.be , 016 40 60 73

Frea Vancraeynest, Histories, frea.vancraeynest@historiesvzw.be , 015 80 06 35