Vacature 4/5de of voltijdse erfgoedconsulent voor de Erfgoedcel Waasland

De Erfgoedcel Waasland maakt deel uit van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas (Interwaas) en is opgericht met steun van de Vlaamse overheid en de tien Wase gemeenten (Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht). Ze wil zorgen voor de bekendmaking en het bewaren van het Wase erfgoed. Enerzijds biedt de Erfgoedcel Waasland ondersteuning aan alle enthousiaste erfgoedvrijwilligers en erfgoedprofessionals en gaat ze samen met hen op zoek naar de beste manier om het erfgoed te bewaren en te beheren. Anderzijds ontwikkelt en stimuleert de Erfgoedcel Waasland in samenwerking met de Wase erfgoedorganisaties en gemeentebesturen allerhande projecten voor het publiek.

De opdracht van de erfgoedcel wordt uitgebreider omschreven in:

 • De doelstellingen van het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2015-2020
 • De jaarverslagen vanaf 2005
 • De actieplannen vanaf 2005

Meer informatie vind je op de website van de Erfgoedcel Waasland.

De vaste ploeg van de Erfgoedcel Waasland bestaat uit een coördinator erfgoedcel en twee erfgoedconsulenten. Daarnaast zijn er enkele vrijwilligers. De inhoudelijke begeleiding van de Erfgoedcel Waasland gebeurt door een stuurgroep waarin de tien Wase gemeenten en de cultureel-(erfgoed)sector vertegenwoordigd zijn.

In het kader van haar dienstverlening aan de Wase gemeenten op het gebied van cultureel erfgoed is Interwaas op zoek naar een:

ERFGOEDCONSULENT (m/v)

niveau B – contractueel – 4/5de / voltijds

* Interwaas is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in het Waasland. In samenwerking met Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, Zwijndrecht en de provincie Oost-Vlaanderen wil Interwaas vanuit een lokale sturing de ontwikkeling van het Waasland actief bevorderen via dienstverlening, projectontwikkeling (bedrijventerreinen en huisvestingsprojecten) en belangenbehartiging. Meer informatie vind je op www.interwaas.be.

Omschrijving functie

De erfgoedconsulent werkt in nauwe samenwerking met de collega’s binnen de cultureel-erfgoedcel en onder leiding van de directie van Interwaas mee aan de uitvoering van het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2015-2020.

Takenpakket

De erfgoedconsulent

 • staat in voor het opzetten, opvolgen en uitvoeren van projecten binnen de cultureel-erfgoedcel.
 • bouwt expertise op aangaande diverse inhoudelijke thema’s rond cultureel erfgoed en cultureel-erfgoedwerking en wisselt deze expertise actief uit met de verschillende (cultureel-erfgoed)actoren. Daarnaast ondersteunt de erfgoedconsulent actief de verschillende (cultureel-erfgoed)actoren in hun werking.
 • ondersteunt i.s.m. de collega’s van de cultureel-erfgoedcel de algemene werking (o.a. administratief en communicatief) van de cultureel-erfgoedcel.

Resultaatsgebied 1: projectcoördinatie

Betreft het opzetten, opvolgen en uitvoeren van projecten binnen de cultureel-erfgoedcel rond de zorg voor en de ontsluiting van cultureel erfgoed in het Waasland. Enkele voorbeelden van projecten (die tot het takenpakket van de kandidaat kunnen behoren) zijn de digitale databanken, e-erfgoed en digitalisering, depotwerking, regionaal collectiebeleid en –afspraken, archivistiek, immaterieel erfgoedtrajecten… Dit omvat o.a.

 • inhoudelijke kennis hebben en richting aangeven binnen de projecten;
 • projecten globaal in goede banen leiden en de vooropgestelde deadlines halen;
 • projecten op de meest efficiënte en doelgroepgerichte wijze communiceren;
 • toezicht houden op het voorziene budget;
 • contacten leggen en onderhouden met projectpartners;
 • constructief samenwerken met projectpartners binnen een project;
 • vergaderingen plannen en leiden;
 • verslagen opmaken en communiceren;
 • rapporteren aan de stuurgroep;

Resultaatsgebied 2: expertise-uitwisseling en actieve ondersteuning

Betreft het opbouwen van expertise aangaande diverse inhoudelijke thema’s rond cultureel erfgoed en cultureel-erfgoedwerking en het actief uitwisselen van deze expertise met de verschillende (cultureel-erfgoed)actoren. Daarnaast ondersteunt de erfgoedconsulent actief de verschillende (cultureel-erfgoed)actoren in hun werking. Dit omvat o.a.

 • opbouwen van expertise rond thema’s rond cultureel erfgoed (bv. archiefwerking, e-erfgoed en digitalisering, depotwerking, registratie en inventarisatie);
 • actief uitwisselen van expertise met (cultureel-erfgoed)actoren, zowel binnen het Waasland als daarbuiten;
 • bijwonen en inhoudelijk ondersteunen van werkgroepen van projecten van derden;
 • verlenen van advies op maat aan de (cultureel-erfgoed)actoren;
 • begeleiden van ondersteuningstrajecten m.b.t. de zorg voor en de ontsluiting van cultureel-erfgoedprojecten;

Resultaatsgebied 3: ondersteuning van de algemene werking van de cultureel-erfgoedcel

Betreft het mee opvolgen van de ondersteuning van de algemene werking van de cultureel-erfgoedcel i.s.m. de collega’s van de cultureel-erfgoedcel. Dit omvat o.a.

 • uitvoeren van de administratie van de cultureel-erfgoedcel (bv. adressenbeheer, kennismanagement, klassement, archivering, verzendingen);
 • uitvoeren van de algemene communicatie van de cultureel-erfgoedcel (bv. onderhouden van de website en sociale media, nota’s voor het bestuur);
 • een goede projectadministratie (bv. offertevragen en aanbestedingsprocedures, bijhouden van inschrijvingen, opmaken bestelbons en facturen, briefwisseling) uitvoeren;

Contacten

Interne contacten (niet limitatief):

 • Je rapporteert aan de coördinator van de cultureel-erfgoedcel.
 • Je werkt intern nauw samen met de eigen collega’s én vrijwilligers binnen de cultureel-erfgoedcel. Onder leiding van de directie van Interwaas ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van jouw takenpakket.
 • Je doet dit in goede verstandhouding met de andere medewerkers van Interwaas, de moederorganisatie van de Erfgoedcel Waasland.

Externe contacten (niet limitatief):

 • Je werkt samen met de ambtenaren en lokale politici van de Wase gemeenten.
 • Je werkt samen met Wase cultureel-erfgoedverenigingen. Deze bestaan zowel uit betaalde krachten als vrijwilligers.
 • Je werkt samen met particulieren, die bezig zijn met de zorg voor en de ontsluiting van cultureel-erfgoed.
 • Je werkt samen met belendende sectoren in het Waasland (bv. onderwijssector, sociale sector).
 • Je onderhoudt goede contacten met andere belanghebbenden zoals de cultureel-erfgoedcellen in Vlaanderen, de provincie Oost-Vlaanderen, Faro, betrokkenen van belendende sectoren enz.
 • Je voert, indien nodig, i.s.m. leveranciers (bv. vormgevers, drukkers, catering) je projecten uit.

Algemene vereisten

 • Je kan een getuigschrift van goed gedrag en zeden voorleggen bij indiensttreding.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent lichamelijk geschikt voor de uit te oefenen functie.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • Je bent bereid tot regelmatig avond- en weekendwerk.
 • Je slaagt in de selectieproeven.

De functie wordt uitgeoefend in de Nederlandse taal.

Woonachtig zijn in het Waasland is geen vereiste, je dient er wel rekening mee te houden dat avondvergaderingen frequent mogelijk zijn.

Profiel

Profiel – kennis

 • Algemeen:
 • Je beschikt minstens over een bachelor diploma.
 • Je hebt kennis van courante Office-programma’s.
 • Je hebt noties m.b.t. de regelgeving en de werking van openbare besturen (bv. overheidsopdrachten, openbaarheid van bestuur, intergemeentelijke samenwerking, privacy…).
 • Je hebt een visie op de rol van cultureel erfgoed in een lokale en bovenlokale context.
 • Voeling hebben met en een brede kennis hebben van de cultureel-erfgoedsector in de meest ruime zin van het woord (bv. maatschappelijke context, regelgeving, subsidiemechanismen, voorbeeldprojecten, recente ontwikkelingen…) zijn een meerwaarde.
 • E-erfgoed
 • Je hebt / ontwikkelt voldoende technische kennis over het omgaan met cultureel erfgoed in een digitale context (bv. digitale toepassingen voor de ontsluiting van cultureel-erfgoedcollecties, CMS voor het onderhoud van websites, standaarden voor digitalisering en digitale bewaring…).
 • Je bent vertrouwd met digitale toepassingen allerhande of bereid om hierover bij te leren (bv. digitaal databeheer, beeldbewerking, ftp, integratie van databases/websites, hosting en data-opslag…).
 • Collecties:
 • Je hebt minstens een basiskennis van de standaarden voor registratie en inventarisatie van collecties cultureel-erfgoed.
 • Je hebt minstens een basiskennis van behoud en beheer van cultureel-erfgoed.

Profiel – ervaring

 • Je beschikt over ervaring die relevant is voor de functie.
 • Aantoonbare ervaring met projectcoördinatie is een meerwaarde.
 • Aantoonbare ervaring met projectcommunicatie is een meerwaarde.
 • Aantoonbare ervaring met het samenwerken met vrijwilligers is een meerwaarde.
 • Vertrouwd zijn met het (lokale / Vlaamse) cultureel-erfgoednetwerk is een meerwaarde.

Profiel – vaardigheden en attitudes

 • Je kan goed werken in team.
 • Je bent zelfstandig: je kan je eigen werk plannen en organiseren.
 • Je hebt een goed timemanagement en je kan vlot omgaan met deadlines.
 • Je bent sociaal vaardig: je kan samenwerken met uiteenlopende doelgroepen (bv. betaalde krachten, vrijwilligers, particulieren, pers, studenten, leerlingen en leerkrachten…), individueel en in groep; je bent contactvaardig en je kan mensen overtuigen.
 • Je bent hulpvaardig met het oog op expertise-uitwisseling met de achterban.
 • Je bent actief in het nemen van initiatieven en het geven van adviezen.
 • Je bent communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling en dit zowel voor offline als online doeleinden en voor verschillende doelgroepen.
 • Je bent besluitvaardig: je kan situaties analyseren en daaraan de juiste acties koppelen.
 • Je kan de nodige regelgevingen interpreteren en toepassen.
 • Je blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen inzake cultureel-erfgoedwerking.
 • Je bent dynamisch, enthousiast én realistisch over je projecten. Je bent pragmatisch ingesteld wat betreft de vertaling van ideale scenario’s naar een werkbare realiteit.

Competenties

 • Zin voor samenwerking
 • Klantgericht zijn
 • Flexibel zijn
 • Organisatiebetrokkenheid en loyaliteit
 • Vakkundigheid en marktgerichtheid
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgericht
 • Overtuigingskracht
 • Omgaan met diversiteit
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Ons aanbod

 • Een 4/5de / voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Plaats van tewerkstelling: Sint-Niklaas.
 • Een verloning vergelijkbaar met de barema’s niveau B van lokale besturen. Nuttige anciënniteit kan worden opgenomen in de verloning.
 • Verschillende extralegale voordelen: maaltijdcheques (6 euro), hospitalisatieverzekering en vergoeding woon-werkverkeer.
 • Omniumverzekering en kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met de eigen wagen.
 • 26 verlofdagen (voltijds contract).
 • Wervingsreserve van 2 jaar.

Selectieprocedure

Een preselectie gebeurt op basis van de sollicitatiebrief, het curriculum vitae en het ingevuld sollicitatieformulier van de kandidaat. Op basis daarvan worden maximum 20 kandidaten weerhouden voor de verdere selectieprocedure. Alle kandidaten worden vervolgens op de hoogte gebracht of ze al dan niet zijn weerhouden voor de selectieprocedure. De selectie omvat een schriftelijke proef op zaterdag 9 september 2017 om 9u en een gesprek met de jury op maandag 25 september 2017 of op woensdag 27 september 2017 (indien je doorgaat naar deze ronde), eventueel aangevuld met een psychotechnische proef in de week van 2 oktober 2017.

Hoe solliciteren?

Wij verwachten jouw sollicitatiebrief, curriculum vitae en het ingevuld sollicitatieformulier ten laatste op zondag 3 september 2017. Je kan solliciteren per e-mail naar info@interwaas.be (bij voorkeur) of per brief op het volgende adres: Interwaas – Erfgoedcel Waasland, ter attentie van de voorzitter, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas.

Meer informatie

Meer informatie over de functie kan worden opgevraagd bij de directie van Interwaas, via info@interwaas.be of bij de coördinator van de erfgoedcel, Laura Staut, via laura.staut@interwaas.be en tel. 03 780 52 10.

Sollicitatieformulier