Wase kerkcollecties

De Erfgoedcel Waasland ondersteunt  de Wase parochiekerken bij het inventariseren, fotograferen en digitaliseren van hun roerende religieuze collectie.  

Wat is roerend religieus erfgoed?

Onder roerend religieus erfgoed begrijpen we alle voorwerpen die verplaatsbaar zijn en die een religieuze betekenis hebben (breder gesteld: die een religieuze, godsdienstige, liturgische, devotionele of decoratieve functie hebben of ermee in verband staan), zowel in het openbare als in het privédomein. Roerend religieus erfgoed kan verwijderd worden zonder dat de onroerende context hierdoor beschadigd of incompleet wordt. Voorbeelden zijn: liturgische gewaden, miskelken, heiligenbeelden, schilderijen, misboeken en ga zo maar door. Wil je weten welke organisaties zoal bezig zijn met religieus erfgoed? Raadpleeg dan ons ‘Wie is wie?’-overzicht.

Snel, een erfgoedinventaris!

Een inventaris is een goed gedocumenteerd overzicht van het roerend erfgoedbezit van een instelling. Zo’n document is essentieel om zicht te krijgen op de samenstelling en waarde van een collectie. Het vormt de eerste stap naar een goede collectiezorg. Een inventaris bijhouden van de kerkcollectie is verplicht binnen het eredienstendecreet, maar wordt niet uitgebreid gespecifieerd. Hierdoor zijn in de praktijk kerkinventarissen vaak incorrect en onvolledig.

Kerkinventarissen vormen samen ook de basis om een overkoepelende toekomstvisie te ontwikkelen. Want door het veranderende kerklandschap is religieus erfgoed aan sterke veranderingen onderhevig en dus erg kwetsbaar.

Erfgoedregister en Erfgoedplus

Sinds 2021 gebruiken kerkbesturen en andere collectiehoudende organisaties (o.a. heemkundige kringen) het Erfgoedregister om hun erfgoedcollecties te registreren en te beheren. Het gebruik van Erfgoedregister is gratis.  Erfgoedplus.be is het bijhorend webportaal waarop de meer dan 170 000 erfgoedobjecten doorzoekbaar zijn.  Via begeleidingstrajecten biedt de Erfgoedcel Waasland ondersteuning bij de digitale inventarisatie via het Erfgoedregister.