Wase kerkcollecties

De Erfgoedcel Waasland wil samen met de provincie Oost-Vlaanderen de Wase kerkcollecties inventariseren, fotograferen en digitaliseren. Dit vraagt een grote inspanning, zeker als je weet dat er in onze gemeenten meer dan 50 parochiekerken te vinden zijn. En in elke kerk, klein of groot, eeuwenoud of modern, vind je waardevolle en interessante erfgoedobjecten terug. Dit kan de erfgoedcel niet alleen. Daarom werken we samen met vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed.

Wat is roerend religieus erfgoed?

Onder roerend religieus erfgoed begrijpen we alle voorwerpen die verplaatsbaar zijn en die een religieuze betekenis hebben (breder gesteld: die een religieuze, godsdienstige, liturgische, devotionele of decoratieve functie hebben of ermee in verband staan), zowel in het openbare als in het privédomein. Roerend religieus erfgoed kan verwijderd worden zonder dat de onroerende context hierdoor beschadigd of incompleet wordt. Voorbeelden zijn: liturgische gewaden, miskelken, heiligenbeelden, schilderijen, misboeken en ga zo maar door.

Snel, een erfgoedinventaris!

Een inventaris is een goed gedocumenteerd overzicht van het roerend erfgoedbezit van een instelling. Zo’n document is essentieel om zicht te krijgen op de samenstelling en waarde van een collectie. Het vormt de eerste stap naar een goede collectiezorg. Een inventaris bijhouden van de kerkcollectie is verplicht binnen het eredienstendecreet, maar wordt niet uitgebreid gespecifieerd. Hierdoor zijn in de praktijk kerkinventarissen vaak incorrect en onvolledig.

Kerkinventarissen vormen samen ook de basis om een overkoepelende toekomstvisie te ontwikkelen. Want door het veranderende kerklandschap is religieus erfgoed aan sterke veranderingen onderhevig en dus erg kwetsbaar.

Erfgoedinzicht

Sinds 2013 bestaat de digitale databank Erfgoedinzicht. Hier kunnen organisaties uit geheel Vlaanderen terecht voor de digitale registratie, het beheer en de ontsluiting van hun roerend erfgoedcollectie. Dat geldt ook voor de Wase kerken. Met de Erfgoedcel Waasland willen we mee inzetten op van het geïnventariseerde roerend religieus erfgoed in de Erfgoedinzicht-databank.