WODE

WODE staat voor Wetenschappelijk Onderzoek naar de Deelcollecties cultureel Erfgoed in het Waasland. In 2008 liet de Erfgoedcel Waasland een onderzoek uitvoeren om zicht te krijgen op de deelcollecties van cultureel erfgoed in het Waasland. In 2020 werd het onderzoek opnieuw uitgevoerd, met het dubbele doel om de gegevens te actualiseren en te verrijken. Het onderzoek leverde heel wat ideeën en aanbevelingen op voor het toekomstig beleid van de erfgoedcel en erfgoedbewaarders.

WODE 2008

WODE werd voor het eerst uitgevoerd kort na de oprichting van Erfgoedcel Waasland. De erfgoedcel wilde het erfgoedpotentieel in kaart brengen, zowel mensen als collecties. Zo konden de erfgoedcel en de erfgoedbewaarders elkaar leren kennen.

Onafhankelijke onderzoekers Iris Steen en Patrick Van den Nieuwenhof bogen zich over de collecties cultureel erfgoed in het Waasland. Ze deden dat aan de hand van collecties op deelniveau (dus niet stuksgewijs). Zij hadden daarbij aandacht voor behoud en beheer, publiekswerking, inventarisatie en digitalisatie, ze plaatsten de collecties in een context en schiepen een breder perspectief voor de nood aan depotruimte. Het onderzoek resulteerde in een lijvig rapport. Het hielp de erfgoedcel om haar beleid af te stemmen op de noden van de verschillende Wase organisaties.

Klik hier om WODE2008 te lezen.

WODE 2020

Meer dan tien jaar na het eerste onderzoek werkte projectmedewerker Lore Lievens aan een nieuwe versie. Het onderzoek geeft een nieuwe stand van zaken van het erfgoed in het Waasland:

  • WODE 2020 actualiseert de resultaten van 2008. Zo krijgen we zicht op de evolutie van 2008 tot nu.
  • WODE 2020 schetst een rijker beeld dan in 2008. Niet alleen komen de collecties van Moerbeke en Zwijndrecht nu aan bod, ook poldererfgoed, immaterieel erfgoed, religieus erfgoed, digitalisering en depotnoden zijn meegenomen. WODE 2020 evalueert ook de Wase Collectieafspraken.

De aanbevelingen uit het onderzoek dienen als basis voor het beleid van de erfgoedcel voor de volgende convenanten. Ze vormen even goed richtlijnen voor het beleid van de organisaties die hebben deelgenomen. Het erfgoedveld wordt met deze aanbevelingen aangespoord om een actieve verantwoordelijkheid voor de collectiezorg op te nemen. Ten slotte kunnen ook gemeenten en het Vlaamse niveau uit deze aanbevelingen putten voor wat de collectiezorg betreft.

Benieuwd? Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport.

Liever snel een indruk vormen? Klik hier voor de ingekorte publieksversie.