Verzameldingen

Verzamelen is van alle tijden en er bestaan allerlei soorten verzamelingen. Mensen met een passie voor dingen van vroeger leggen erfgoedverzamelingen aan. Die gaan alle kanten uit: van postkaarten of Expo ’58 tot grammofonen en kunstkeramiek. Iedere verzamelaar heeft een eigen visie op het waarom van de collectie. Maar wat hen bindt is de onvoorwaardelijke liefde en nieuwsgierigheid voor hun verzameling. Gaandeweg gaan al die verzamel(d)ingen dan ook hun eigen verhaal vertellen: het verhaal van mensen met een passie.

Het Verzameldingen-weekend

Tijdens het Verzameldingen-weekend van 21 en 22 juni 2014 deelden de Wase verzamelaars voor één keer hun passie met het publiek.

Op 32 locaties kon je een bezoek brengen aan kleine en grote tentoonstellingen met stukken uit privécollecties. Verzamelingen om even bij weg te dromen (zoals oude waaiers en mode), getuigen van verdwenen tijden (zoals 18de-eeuws koperwerk of een Wase brouwerscollectie) of het erfgoed van de toekomst (Expo ’58 en 20ste-eeuwse grafiek). Een aantal collecties kon je bij de verzamelaar thuis bekijken. Tegelijk hielden privémusea opendeur en toonden de Wase archieven en heemkringen hoe de verzameldingen van één generatie het erfgoed worden van de volgende.

Een brochure geeft per gemeente een overzicht van de verzamelaars die er tentoonstelden en de organisaties die de deuren openden voor het publiek.

Een eenmalig tijdschrift

Omdat over het thema veel inkt kan vloeien, bracht de erfgoedcel een eenmalig tijdschrift uit over het onderwerp. De auteurs die eraan meewerkten, buigen zich over vragen als: waarom verzamelen we? Welke zijn de belangrijkste trends in het verzamelcircuit? Welke rol speelt nostalgie in het zoeken naar onze verzameldingen? En wat kunnen we doen met onze stukken als we ze willen beschermen voor de eeuwigheid? Ook de verzamelaars en de erfgoedbewaarders zelf komen aan het woord.