Zondag 28 april: Erfgoeddag in het Waasland

Onder het motto 'Hoe maakt u het?' richt de 19e editie van Erfgoeddag op zondag 28 april 2019 volop de schijnwerpers op vakmanschap. Centraal staat het cultureel erfgoed van en over vakmanschap, meesterschap, leren en maken in Vlaanderen. Alle informatie over Erfgoeddag 2019 vind je op www.erfgoeddag.be.

Wie een Erfgoeddagactiviteit wil organiseren in het Waasland kan steeds terecht bij de lokale coördinatoren of de Erfgoedcel Waasland voor extra informatie. De aspiratiegids biedt alvast een hoop tips en ideeën. Je activiteit inschrijven voor Erfgoeddag 2019 kan tot en met 11 januari 2019.

Wie geïnteresseerd is in de programmabrochures die opgemaakt werden de voorbije jaren, kan deze alsnog bij de erfgoedcel opvragen via erfgoedcel@interwaas.be.

Voorbije Erfgoeddag   -   Thema

2005                                        Gevaar

2006                                        Kleur

2007                                        Niet te schatten

2008                                        Wordt verwacht

2009                                        Vriendschap

2010                                        FAKE!?

2011                                        Armoe troef

2012                                        Helden

2013                                        Stop de tijd!

2014                                        Grenzeloos

2015                                        ERF!

2016                                        Rituelen

2017                                        Zorg

2018                                       Kiezen