Elk jaar coördineert de Erfgoedcel Waasland de regionale communicatie rond de activiteiten die er op Erfgoeddag plaats vinden. Sinds haar oprichting in 2005, maakt de erfgoedcel steevast een mooie krant, boekje of kaart aan die het grote publiek kan informeren over de activiteiten die de komende Erfgoeddag op til zijn.

Het thema van Erfgoeddag op zondag 23 april 2017 was “Zorg”.

inspiratiebrochure17_coverbeeld

De programmabrochure voor 2017 kan je hier downloaden.

Wie geïnteresseerd is in de programmabrochures die opgemaakt werden de voorbije jaren, kan deze alsnog bij de erfgoedcel opvragen via erfgoedcel@interwaas.be.

 

Voorbije Erfgoeddag   -   Thema

2005                                        Gevaar

2006                                        Kleur

2007                                        Niet te schatten

2008                                        Wordt verwacht

2009                                        Vriendschap

2010                                        FAKE!?

2011                                        Armoe troef

2012                                        Helden

2013                                        Stop de tijd!

2014                                        Grenzeloos

2015                                        ERF!

2016                                        Rituelen